2017-10-02

Jag hade rätt, mer eller mindre

Efter en veckas Ignite vågar jag påstå att jag i mitt förra inlägg spådde framtiden inom datacenter ganska väl.

Som jag skrev i mitt förra inlägg var lanseringen av Windows Server 2016 en milstolpe, och skulle jag i text förklara varför kommer det här inlägget aldrig bli klart (hör dock gärna av er om ni vill diskutera detta vidare med mig). Ingen enskild nyhet av samma magnitud lanserades i år, i stället är det ett antal förbättringar som sammantaget gör Windows Server till en ännu mer kompetent produkt, och ännu mer lämpad som en av hörnpelarna i en hybrid molnstrategi.

Ett exempel på hur Microsoft hjälper oss skapa hybrida moln i Windows Server 2016 är Azure File Sync. Den här tjänsten ger oss möjligheten att synkronisera flera lokala servrar i nästan realtid mot en resurs i Azure. Alla förändringar, inklusive exempelvis accesslistor, synkroniseras. Tjänsten är enkel att sätta upp, enkel att hantera och ger oss nya möjligheter för filsynkronisering till lokalkontor.

Till och med i Microsofts nya verktyg för hantering av Windows Server, Project Honolulu, har kopplingar till Azure för att underlätta hantering av hybrida moln. Vi kan exempelvis enkelt skapa en kopia av en virtuell maskin i Azure, direkt via Honolulu. Längre fram kommer motsvarande koppling för löpande backup av en virtuell maskin.

Cluster Sets

En nyhet för Windows Server 2016 som är riktigt intressant är "Cluster Sets". Funktionen innebär kortfattat att vi kan hantera flera fristående kluster, vilka tillsammans kan innehålla tusentals fysiska servrar, som en gemensam resurs.

De av er, likt jag, som var imponerade av Nano Server bara för att sedan inte riktigt få kläm på hur, när och var den skall användas kan andas ut. Microsoft har insett samma sak och använder nu endast Nano Server för containers. Den går med andra ord inte längre att använda för andra roller.

Det lanserades fler nyheter specifikt kring Windows Server 2016 men det här inlägget blir långt nog som det är utan att gå in i detalj på dem. Återigen, hör av er om ni vill ha en mer ingående dialog kring detta.

Azure

När det gäller nyheterna i Azure ur ett datacenterperspektiv vill jag sammanfatta dem med "Artificiell Intelligens".

Alla de verktyg och funktioner som existerar i Azure, samt de som lanserades under Ignite, har blivit - och blir kontinuerligt - smartare och smartare.

Microsoft har erfarenheten, informationen och kompetensen att hjälpa oss, via Machine Learning, Data Mining, AI, och andra molnspecifika funktioner, att få bättre insikt och förståelse för vår it-miljö. Dessa verktyg fungerar så klart också i en hybrid molnmiljö.

I takt med att våra it-miljöer - och tillhörande hotbilder - blir allt mer komplexa blir de av förklarliga skäl också svårare att överskåda. Det Microsoft möjliggör med sina intelligenta system är ett måste om en modern it-avdelning skall kunna stötta verksamheten på bästa sätt.

Det är med andra ord inte frågan om ni skall anamma dessa verktyg, utan hur snabbt ni kan göra det om ni inte redan gjort så.

Maskinerna har dock inte tagit över helt ännu, det krävs fortfarande duktig personal som förstår vad de säger och hur det relaterar till de unika förhållande som varje organisation har. Utan fungerande presentation av information är det ingen idé att samla in den till att börja med.

Microsoft har inte glömt bort vårt "traditionella" datacenter, däremot utvecklar de inte produkter och tjänster för en traditionell hantering av det. 

Deras vision och riktning är tydlig; hybrida moln i kombination med intelligenta verktyg och tjänster gör det möjligt för den moderna it-avdelningen att i ännu större omfattning vara en aktiv del av den digitala transformationen.