2016-11-25

Inomhuspositionering kommer att förändra din verksamhet

Nu är tekniken mogen för att få en fungerande lösning för positionering inomhus och det finns många tillämpningar för olika branscher som kommer att göra det enklare att handla, lättare att hitta en ledig plats på arbetet och få en mer effektiv hantering av utrustning i vården. Positionering inomhus kommer att förändra många verksamheter och vi alla kommer att ha stor nytta av de nya möjligheterna som detta ger.

Positioneringstjänster för inomhusbruk har funnits tillgängliga under många år, men det är först på senare tid som affärsnyttan i dessa system har blivit uppenbar. Som exempel kan vi ta ett köpcentrum som byggt ett positioneringssystem med en tillhörande APP som kunder kan ladda ner. APPen kan ge vägvisning till en viss butik eller produkt, till restauranger eller toaletter. Butiksägare kan i sin tur övervaka hur kunderna rör sig i butiken och använda denna information för att veta var de bäst placerar produkter och personal, hur de bör planera sina öppettider och bemanning. De kan även använda gränssnittet i marknadsföringssyfte, till exempel genom att koppla reklamkampanjer till en viss plats. 

En annan typ av miljö där inomhuspositionering tagit fart är i aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Detta innebär i praktiken en arbetsplats där de anställda inte har några fasta platser, utan byter plats varje dag. Hela personalstyrkan är oftast inte på plats hela tiden. Några kan vara ute och träffa kunder, några jobbar hemifrån och så vidare. En av fördelarna med aktivitetsbaserade kontor är att en kontorsyta kan utnyttjas mer effektivt (och vara klart mindre). I denna miljö kan den anställde med hjälp av ett positioneringssystem hitta kollegor, lediga platser, utrustning, lediga mötesrum och utrymningsvägar eller felanmäla trasig utrustning. Den som äger kontorsytan får i sin tur information om nyttjandegrad på utrustning och lokalyta och snabb feedback när utrustning går sönder. Arbetsgivaren ser vilka avdelningar som har möten och vilka som träffas och kan planera verksamheten mer effektivt utifrån detta. Man får också insikt i hur många anställda som är på kontoret varje dag och om någon del av lokalytan är för liten. 

Det finns många andra områden där inomhuspositionering kommer till stor nytta, till exempel inom sjukvård och skola. Själva positioneringen kan effektivt göras med vanlig nätverksutrustning och de terminaler (telefoner, laptops eller surfplatta) vi redan bär omkring på.

Även om det finns undantag så kan man generellt säga att det idag finns 2st dominerande teknikspår, Wi-Fi är en nätverksbaserad positioneringsteknologi medan Blåtand är klientbaserad. Nätbaserad innebär att Wi-Fi-nätet ”lyssnar” efter Wi-Fi-klienter och använder mottagen signal från flera olika accesspunkter för att bestämma positionen på en klient. En klientbaserad metod låter istället terminalen lyssna efter så kallade ”beaconsignaler” (meddelanden) och baserat på detta hitta sin position.

Dessa teknologier har sina för- och nackdelar, och det är därför viktigt att ha klart för sig vilka mål man vill uppnå med positioneringen innan man väljer teknikspår, kontakta gärna mig eller din närmsta Atea kontakt om du är intresserad av att veta mer. Under januari och februari kommer vi att bjuda in till frukostseminarier på 6st orter från norr till söder (www.atea.se/event), vi ser fram emot att träffa dig där.