2016-04-28

FromFirstLogin tillbaka i Cisco ISE 2.1

Denna vecka går Cisco Security SEVT i San José USA och Atea är på plats. En nyhet som vi vill förmedla är att gästprofilen FromFirstLogin (FFL) är tillbaka i Cisco ISE från och med version 2.1.

Martin Kling
Martin Kling Seniorkonsult och CAE, Kommunikation

FFL är en funktion som har använts för att skapa biljetter i gästhanteringssystem som aktiveras vid inloggning och sedan gäller för den avsedda tid t.ex. 24 timmar framåt. Detta var en funktion en funktion som fanns i Cisco ISE till och med version 1.2 men som sedan togs bort och som sedan dess har varit på roadmap för att komma tillbaka.

Just att denna funktion har tagits bort har gjort att många kunder inte har kunnat uppgradera sina ISE kluster utan de har väntat på återkomsten och antingen legat kvar helt på ISE 1.2 eller separerat till en gästimplementation och en 802.1x samt AAA implementation. Men nu är det alltså äntligen dags för återkomst!

FromFirstLogin - Bild från Cisco ISE 2.1 beta

Funderar ni på hur denna funktion kan ge er ett mervärde alternativt hur ni ska uppgradera er befintliga installation, kontakta er lokala Atea representant för hjälp/rådgivning.

Syftet med SEVT är att utbilda Ciscos System Engineers (SE) i det senaste i Ciscos system och lösningar till att gå igenom vad som kommer att släppas under det kommande året, dvs. roadmap. Tidigare har SEVT endast varit ämnat för Ciscos SE:s, men från och med förra året har Cisco även valt att öppna upp denna för utvalda strategiska partners.