2017-05-29

En flexibel lösning till morgondagens utmaningar

Som del av en helt integrerad molnlösning kan Oracles infrastruktur som tjänst (IaaS) göra det möjligt att få flexibilitet, automatisering och en kostnadseffektiv kontroll över it-stacken.

Oracle bär ledartröjan i den nya tid vi lever i, där samexistens mellan lokala system och molnlösningar är lika naturligt som att andas, genom att presentera en lösning där du kan flytta din last enkelt mellan båda världarna.

Därför spelar IaaS en strategisk roll

 • Du kan successivt stänga dina datacentra, lyfta och skifta till molnet, och se IaaS och PaaS som en enhetlig lösning för att smidigt flytta datalaster.
 • Du kan jobba med färre leverantörer för att förenkla processer, avtal och jobbet för devops.
 • Du får en molnlösning som inte bara stödjer en enda leverantör utan flera och slipper onödiga inlåsningseffekter.

Flytten till molnet

Företag av varierande storlek flyttar till molnet därför att vinsterna är

 • Snabbare innovationstakt
  Utveckla, bygg och hantera applikationer snabbare.
 • Standardisering och effektivitet
  Kör lasten i molnet och få mer värde och produktivitet.
 • Flexibilitet
  Skala snabbt upp din tjänst för att möta kundernas krav omgående.
 • Konkurrensfördelar
  Släpp styrkan i affärsmodellen fri och ta snabbare beslut utan stora kapitalkostnader.
 • En blomstrande molnmarknad
  Fler tjänster kommer snabbt vilket bevisas av att molnmarknaden växer fem gånger snabbare än it-branschen som helhet.

 

Vid tangenterna

Gunilla Pettersson
Licensspecialist Oracle