2016-05-03

EMC och transformationen in i Dell

I år blir sista året med EMC World i dess nuvarande form tack vare den sammanslagning av Dell och EMC som pågått under ett antal månader och som nu är i slutfasen av genomförandet.

Jonas Emilsson Concept Manager

Marknaden har stora förväntningar på det nya bolaget, IT-branschens överlägset största affär genom tiderna, och det har även publiken på EMC World i Las Vegas.

Nuvarande CEO - Joe Tucci - inledde konferensen traditionsenligt och tackade - under stående ovationer - partners och kunder för ett mycket lönsamt år tillsammans, för att sedan överlämna stafettpinnen till koncernens nya CEO - Michael Dell. De stående ovationerna från publiken vittnar om den enorma popularitet som Joe byggt upp under sina många år bakom rodret på EMC.

Det är ingen tvekan om att Dell sätter sin prägel på det nya bolaget - inte minst genom det nya koncernnamnet som lanserades idag.  Michael Dell lanserade stolt "Dell Technologies"  - där EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, Virtustream och RSA ingår tillsammans med Dell. EMCs storagedivision kommer att heta Dell EMC och innefatta EMCs nuvarande verksamhet.

Man sätter målen för den nya verksamheten mycket högt och att man tänker bibehålla rollen som marknadsledare inom alla koncerngemensamma divisioner.

Dagens Keynote gav också en tydlig indikation på att Dell EMC och Virtustream tillsammans tänker ta för sig av marknaden kring hybrida moln och den enorma marknad som Internet of Things och Internet of Everything förväntas ge inom en mycket snar framtid. Innan år 2031 så är bedömningen att antalet Internetanslutna enheter kommer att vara 200 miljarder - en marknad som nya Dell Technologies ser en enorm marknadspotential i.

Michael Dell pratade om EMCs framtid i denna snabbt föränderliga värld och hur hur it-branschen behöver förnya sig för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Den uppmärksamme har redan noterat att årets tema för EMC World är just "Modernize" och hur kunderna och EMCs partners skall kunna möta och hantera den snabba förändringstakt som sker när it-plattformar transformeras från traditionell it till "cloud native" it och hybrid it.

EMC utropade också 2016 till "The Year of the All Flash" för primärlagring, villket ger en tydlig riktlinje på hur man ser marknaden expandera under 2016. David Goulden lanserade nya VNX - kallad Unity - och indelningen av det moderna datacentret i fyra olika områden: Flash, Cloud Enabled, Scale Out och Sofware Defined, alla områden där EMC kommer att satsa stort under kommande år.

De bestående intrycken från dagens keynotes är den enorma popularitet som Joe Tucci haft bland både kunder och partners och hur det nya Dell sätter seglen för att expandera inom både traditionella storagesystem, hyperkonvergerade plattformar och moln. Uppköpet av Virtustream har gett Dell Technologies ett fantastiskt verktyg för att leverera molntjänster och det lär vi få se mycket av framöver!

//Jonas