2017-08-29

Det mjuka nätverket flyttar in i ditt korskopplingsrum

Nya krav på säkerhet, automatisering och ett programmerbart nätverk i kombination med att verksamheten behöver nya typer av tjänster gör att behovet av nya typer av lösningar är stort.

Fram till idag lever dom flesta av oss som arbetar med att konfigurera och hantera ditt nätverk med att mycket fortfarande sker manuellt. Det vanligaste är fortfarande att vi via en krypterad session kopplar upp oss mot enskilda switchar för att ändra ett VLAN på en port eller skapa ett nytt nätverk till något som verksamheten har beställt. Om vi dessutom behöver någon form av segmentering med stark säkerhet, eller om vi behöver införa kvalitet i form av QoS, ja då är det inte ovanligt att vi hamnar i långa och tidskrävande projekt. Dessa projekt tar lång tid, kräver hög kompetens och det är svårt att hantera över tid i en föränderlig miljö.

Dessutom står vi inför helt nya krav i form av att allt fler saker kopplas upp i våra nätverk, kraven förstärks på att vi måste inför säkerhet i våra nätverk för att kunna garantera just säkerhet och kvalitet för allt som är beroende av nätverket.

Verksamheten ställer också nya krav på att vi använder våra nätverk till helt nya saker. Idag är det inte ovanligt att vi vill använda nätverket för att få ett aktivitetsbaserat kontor att fungera i form av olika positioneringslösningar, att kunna spåra en säng eller en rullstol på ett sjukhus eller att kunna planera sin produktplacering baserat på hur kunderna rör sig i en butik.

Sammantaget vill jag påstå att om vi som jobbar med nätverk ska kunna bidra till att förbättra just din verksamhet, oavsett om vi jobbar som en systemintegratör eller på en it-avdelning, behövs nya och mer moderna verktyg för att kunna släppa den komplexa hanteringen av nätverk vi sitter fast i idag.

Det mjuka nätverket

Det är här som det mjuka nätverket kommer in i bilden, eller Software Defined Network (SDN) som det så länge har pratats om. Det har funnits för våra datacenter en tid men nu flyttar det in i ditt korskopplingsrum. Det är med ett centralt managerat nätverk som vi på allvar kan börja införa ett programmerbart, säkert och fullt automatiserat nätverk till din verksamhet, där vi inte fastnar i långa och komplexa projekt som kräver massor av resurser och tid.

Software Defined Access

Nu har Cisco lanserat det som kallas Software Defined Access (SDA). Kom till Cisco Connect den 6 september och lär dig mer om SDA och varför det är så viktigt.

Kontakta mig gärna direkt så kan vi även via vår SDA demo visa och diskutera vad SDA kan göra för din verksamhet.