2017-11-09

Best of Cisco partner summit 2017

Under 4 dagar samlade Cisco sina partner i Dallas för att gå igenom nyheter och strategier inför 2018 men även för att fira sina framgångar under 2017 tillsammans med sina viktigaste partner. Hela Atea Nordic var representerat med 14 personer tillsammans med distributörerna IngramMicro & Comstor.

Erik Hjalmarsson Chef Hybrid Platforms

Mina reflektioner från mötena är att Cisco är väl rustat för kommande år och jag ser många möjligheter för Cisco. Cisco har svart bälte i att bygga relationer och har partnerskap med Apple, Microsoft men även med "nya" partners som Google och Amazon.

Network Intuitive

Är Ciscos marknadsnamn för hur ett modernt nätverk skall byggas och är Software Definied Access. Intuitive var det som lyftes fram mest i keynote och övriga sessioner. Eftersom stora mängder enheter skall kopplas in på nätverken behöver nuvarande lösningar bytas ut.

Detta kräver ny design, allt blir en fabric. Det behöver bli enklare, det blir det med automatisering. När antalet nätverksanslutna enheter ökar krävs det automatisering, siffran från 1000 enheter per admin till 1 000 000 per admin bara om något år nämndes. Gordon Thomson satte citatet: ” Humans cant scale to manage network anymore”

Mängder med olika enheter som man inte har koll på fw etc. kommer att kopplas in på nätverken. T.ex. en nätverksansluten kamera skall inte prata med fel saker, detta ger mikrosegmentering som standard i nätverken. Nätverket behöver hitta malware i encrypted files, detta löses via machine learning som finns med i NGFW. När nätverken växer snabbt behövs det snabb översyn på nuläget vilket fås via DNA Center som stödjer Instant analytics. DNA center stödjer även Meraki och nu kan både traditionella Cisco och Meraki hanteras via samma system.

Målgruppen för Network inituivite är större kunder som har behov av att uppgradera nätverket och gärna har någon ytterligare lösning från Cisco som routing, säkerhet eller WiFi. Cisco har idag 1100 kunder WW på 9k platformen.

MultiCloud

En vecka före partner summit lanserade Cisco och Google ett samarbete runt Kubernetis och containers. Cisco tar fram en HyperFlex lösning som kommer att köra Kubernetis lokalt och ha färdig anslutning till Google och Google´s CEO Diane green var med på keynote och berättade hur glada dom är över samarbetet med Cisco. På en fördjupningssession senare under veckan var även Amazon på plats och berättade att kubernetis kommer att fungera med Amazon och deras marketplace.

Tydligen första gången någonsin som Amazon och Google deltar i samma session runt partnerskap. Beta programmet för Multicloud börjar i Jan-2018 och ett och samma management verktyg skall användas lokalt och det som används hos Google/amazon.

Apple & Cisco

En uppdatering av vart Apple och Cisco står i sitt erbjudande av Maria Fonferek.

Samarbetet handlar som tidigare om att optimera IOS enheternas anslutning på Cisco Wifi samt att integrera in Cisco spark som primär telefoni. Bland nyheterna som presenterades fanns med att nyttja en IOS enhet för analys av Accesspunkternas prestanda via en DNA licens.

Snabbare anslutning till webex samt spark möten via en klick istället för dagens 5 klick uppskattades samt möjligheten att dela ut en IOS enhets skärm var nyheterna inom Collaboration.

Lansering runt säkerhet var det som skapade mest intresse, Cisco lanserade en ny integration till IOS

Security connector app som kopplar ihop både AMP och Umbrella till IOS enheten och därmed kan stoppa de vanligaste attackerna. Cisco byggde en bra story om hur hackarna kommer åt dina personliga intressen som vi alla glatt delar med oss av via Sociala medier och sedan skickar dig skadlig kod via PM eller SMS. Denna typ av attacker skall AMP och Umbrella klara av att stoppa.

Med slutklämmen att IOS is secure by design but the internet isn’t och att You can´t prevent good people from doing stupid things menade både Cisco och Apple att säkerheten måste höjas I våra mobila enheter och detta är den bästa lösningen idag.

Securification

Dave Justice och Jeff Reed gjorde en bra genomgång av hur Cisco ser på säkerheten och varför kunderna skall välja Cisco som partner inom säkerhet.

Dom nämnde flera exempel på hur det ha gått fel med hackade hotel https://gizmodo.com/hackers-locked-every-room-in-this-hotel-until-a-bitcoin-1791769502 och sjukhus i UK http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/12/nhs-hit-major-cyber-attack-hackers-demanding-ransom/ som inte kunde genomföra 33% av bokade operationer och det senare har vi ju även exempel på i Sverige. Kostnaden för ransomware enbart i UK beräknades till 4 biljon USD.

Dom menade att detta leder till Global INsecurity … och på tal om INsecurity får 62% av alla amerikaner idag sina nyheter via sociala medier och hur säkra är dom, detta kan ju påverka valresultat 😊

Attackers versus defenders

 Vi som defenders av nätverk har många utmaningar

  • Nya enheter väller in i ditt nätverk
  • Kunskapsbrist och svårt att rekrytera

Attackers är idag mycket snabba på att nyttja sårbarheterna vilket gör att modellen för säkerhet måste ändras. Det tar i snitt 100 dagar för kunder att förstå att dom är hackade vilket så klart inte duger.

Genom att nyttja Umbrella och AMP kommer Ciscos kunder ner till 3 timmar genom att hitta avvikelser.

Detta var godbitarna från Cisco Partner Summit 2017.

Vid tangenterna

Erik Hjalmarsson