2016-02-15

Bästa mixen av det privata och hybrida molnet

Jonas Emilsson Concept Manager

undefined

Molnet, eller det mjukvarudefinierade datacentret, har vunnit mycket mark under de sista 1,5 åren och den största tillväxten ligger faktiskt i privata och hybrida moln, inte enbart publika.

Med ett privat moln så är riskerna lägre och du styr själv när du vill förvandla ditt moln till ett hybridmoln.

Vad är då skillnaden mellan ett privat moln och ett hybridmoln? Det enkla svaret är att man i ett hybridmoln kopplat samman publika tjänster med det egna privata molnet och därmed skapat en mycket större marknadsplats för konsumtion av IT-tjänster.

 För ditt företag så innebär steget över till det privata och hybrida molnet en mängd fördelar. Din verksamhet får följande fördelar:

  • En tjänstekatalog där tillgänglighet, funktion och kostnad är tydligt definierade

  • En automatiserad beställningsprocess av tjänster från tjänstekatalogen som tidsmässigt är väsentligt snabbare än en manuell process

  • En självbetjäningsportal där man som användare beställer de tjänster man behöver, må de vara interna eller via en hybrid leverans

  • Ett tydligt sätt att mäta hur mycket en beställd tjänst kostar och vad man i verksamheten skall betala för den

  • Ett kraftfullt verktyg för att konsumera både interna it-tjänster och publika dito, sammankopplade via det privata molnets integration med publika leverantörer såsom Amazon, VMware vCloud Air och MS Azure.

För ett bra genomförande krävs det ett rejält förarbete när man bygger sitt eget moln. Alla molntjänster definieras i bakkant av en tjänstekatalog och det är i tjänstekatalogen där it-avdelningen tillsammans med verksamheten bestämmer vilka tjänster som skall levereras, med vilken tillgänglighet (SLA) och till vilken kostnad. Detta arbete bör utföras innan det tekniska arbetet med etablering av det privata molnet påbörjas. 

Med tjänstekatalogen på plats så är etableringen av det privata molnet din väg framåt för att abstrahera leveransen av tekniska it-tjänster till en nivå där användarna själv har kontroll över beställningsprocessen, kan välja fritt utifrån den definierade tjänstekatalogen och både verksamheten och it-avdelningen har en tydlig bild av vad respektive beställd tjänst kommer att kosta.

Ofta finns i verksamheten en tidsmässigt ganska lång process kring beställning av nya servrar och applikationer och det är den processen som ett privat moln kan korta ner till en fraktion av tiden.

Sättet man gör det på är automation och det handlar i grunden om att automatisera en stor mängd manuella processer och därmed kunna komma ner i minuter istället för veckor eller dagar från beställning till leverans.

Nedan ser du ett exempel på return of investment på en privat molnlösning och detta är bara ett exempel av många. Här har vi (från ett faktiskt kundprojekt under 2015) visat att man kan spara fem timmar per server som beställs, men självklart finns en mängd andra exempel som ytterligare kan förbättra värdet i gjord investering.

 Return of Investment - Privata Moln

Att sedan koppla samman det privata molnet med ett publikt moln är en relativt enkel process och det innebär för användaren/beställaren att man  får tillgång till externa (publika) tjänster som en del av tjänstekatalogen.

Ofta används de publika tjänsterna för att komplettera de privata, där den egna it-plattformen kanske inte kan leverera eller när man behöver snabb tillgång till stor kapacitet och prestanda, ett område där publika molntjänster ofta tillför ett stort mervärde.

Man pratar väldigt ofta om följande effektmål för en privat/hybrid molntjänst

undefined

Utgå från din verksamhet, bygg en kraftfull tjänstekatalog och fyll den med privata och publika tjänster som ni erbjuder era användare. Detta ger hela leveransen av it en rejäl skjuts framåt och skapar ett sätt för it-avdelningen att tydligt visa sina styrkor.