2017-01-15

Har du rätt balans?

Balans är alltid viktigt, oavsett om du står upp i en rank båt eller försöker matcha utgifter med intäkter. För att få balans krävs det nästan alltid att du har möjlighet att förflytta eller förändra något i någon riktning, oftast med väldigt kort framförhållning. Balans kan också vara valfrihet, att välja det alternativ som matchar dina förutsättningar bäst och som gör att du själv bestämmer hur du löser dina specifika krav.

Martin Moberg
Martin Moberg Concept Manager

Vi informeras dagligen om möjligheten att förflytta våra företagstjänster in i det publika molnet. En tjänst som körs i molnet har fler fördelar jämfört med de som produceras i det lokala datacentret. Tydlig kostnadsbild, skalbarhet, enkelhet och flexibilitet är bara några få av de fördelar som en molntjänst kan ge dig. Men hur ska du gå tillväga? Ska du starta med några få, utveckla nya, flytta befintliga och kanske snart ha alla dina tjänster i molnet? Det låter bra, eller hur?

Nu är verkligheten inte alltid som i en glättad broschyr med soldränkta stränder på omslaget. Det finns tjänster som inte går att producera, hantera eller säkerhetsmässigt flytta in i molnet. Hur får du balans i den hanteringen? Ska du producera allt i den egna miljön lokalt, i ett privat moln eller i det publika molnet? Vad passar dig?

Lägger man till problematiken med skalbarhet som de flesta företag har idag, så blir det ännu mer komplext.

Ett traditionellt datacenter byggs ofta ut med stora byggblock för att hela arbetet med uppgradering och förändring är en komplicerad procedur, som kräver bra förarbete, planering och arbetsinsats. Det resulterar i sin tur att man ofta försöker göra förändringen mer sällan, vilket gör att man måste vara mer förutseende då stora investeringar måste budgeteras i tid. Det är inte ovanligt att man något år efter investeringen har en rejäl överkapacitet, något som gör att den totala kostnadsbilden är högre än vad den kunde ha varit.

För mig är balans och valfrihet mycket viktiga förutsättningar i en hybrid molntjänst. Möjligheten att förändra sammansättningen av det som producerar lokalt med de tjänster som använder publikt, helst utan inlåsningseffekt.

Jag vill ha valfrihet att själv välja det alternativ som är bäst för våra krav och behov. Detta var något vi lade stort fokus på när vi utvecklade hybrid datacenter. Ett privat moln som är fullt automatiserat, med enkla gränssnitt och vyer. Där tydligheten i kostnad och utnyttjande ger dig som ansvarig eller administratör en enkel överblick i hur du kan balansera dina laster rätt. En tjänst som jag vet kommer hjälpa många till bättre balans i deras datacenter. 

Har du rätt balans?