2017-02-17

Backup i molnet, behövs verkligen det?

Just nu pågår en resa för många företag och organisationer till molnet men det här med backup och dataskydd i molnet är något som man ofta förbiser.

Jim Johansson
Jim Johansson Seniorkonsult och CAE Datacenter

Molntjänster är ju faktiskt inte något magiskt utan rent krasst så är det bara någon annans dator man använder. Naturligtvis har molnleverantörerna skydd i form av dubbla datacenter, replikering/spegling av data som skyddar mot katastrofer och haverier men skyddet för logiska fel och handhavandefel är oftast begränsade. Det kan finnas någon rudimentär backupfunktion med begränsade spartider och återställningsfunktioner men inte med samma funktionalitet som man har med en traditionell backupapplikation där man själv kan välja spartider och kan återställa enskilda objekt på valfritt sätt och plats.

Tittar man på de återläsningsscenarion som jag och mina kollegor hjälper kunder med så är väldigt sällan orsaken till återläsningen ett haveri utan oftast något fel orsakat av människor eller mjukvara, så som en uppdatering som inte fungerar, eller att någon oavsiktligt raderat eller förstört data. Den vanligaste orsaken till återläsningar vi varit med om det senaste halvåret har varit någon form av ransomware som krypterat kundens filer.

Tre saker att tänka på när det gäller backup av molntjänster:

  • Befintlig SLA, läs igenom avtalet med molnleverantören, vad säger avtalen, finns det något dataskydd och är det tillräckligt?
  • Kostnader för backup, ofta så tar molnleverantören betalt för data ut från molntjänsten, detta kan bli mycket kostsamt om man tar backuper på traditionellt sätt med fulla backuper en dag i veckan.
  • Ändra design, flyttar man det mesta av informationen till molnet kanske man även ska ha backupen i molnet, eller i ett annat moln?

Har ni funderingar eller vill ni diskutera mer om ovanstående så kontakta mig på jim.johansson@atea.se