2017-06-09

Kampen om det hybrida molnet tilltar

I sommar har Microsoft lovat släppa Azure Stack, produkten som gör det möjligt att få fördelarna med det publika molnet i din egen datahall.

Martin Moberg
Martin Moberg Concept Manager

Länge har vi matats med information om hur det publika molnet är den bästa miljön för att tillhandahålla tjänster och applikationer. Både för snabbheten i hur fort en tjänst kan startas upp, men även den tydliga ekonomin och förmågan att växa obehindrat eller minska vid behov.
Att då skapa en lösning som går emot en del av de grundpelarna kan verka motsägande i mångas ögon.
Fokus på att bygga en lokal infrastruktur, igen? Varför?

Ett tydligt svar på det är att molnet inte är en plats, det är en modell eller ett sätt att konsumera tjänster.

Det finns idag otroligt många utmaningar som skulle kunna lösas av en publik molntjänst men där olika hinder stoppar den utvecklingen. Det kan finnas regler eller direktiv som förhindrar att organisationens/företagets data placeras utanför dess lokaler, tydliga regler kring perimeterskydd, helt skyddad verksamhet utan koppling till internet eller stora krav på tillgänglighet i form av korta svarstider.  Många företag har idag inte möjlighet att använda den typen av tjänster, just för att molntjänsten är publik, men där den långt gångna utvecklingen av applikationer skulle kunna vara lösningen på många av deras utmaningar om de kunde levereras i en lokal miljö.

Att ge möjlighet till samma funktionalitet som i Azure, fast lokalt. Det skapar en stor potential i utveckling och förändring av många befintliga och nya tjänster. Givetvis kommer långt ifrån allt som är tillgängligt i Azure finnas för Azure Stack, men flera av de grundläggande och tongivande funktionerna finns med från start.

Hur kommer det då levereras?

Konsumtionsmodellen har tidigare varit lite oklar men är nu tydlig. Modellen är beskriven, och den följer hanteringen som används för konsumtion i Azure;

Man betalar för det man använder, men med ett lägre pris då man själv måste investera i hårdvaran, stå för plats, kyla, ström etc.

Det finns även en modell för de kunder som inte kan eller får vara uppkopplade mot internet, där betalar man för möjligt kapacitet likt tidigare modeller med licenser för servrar, applikationer etc.

Microsoft är även tydliga med att tjänstefokus inte är IAS utan PaaS, och tanken är inte att ersätta en virtualiserad servermiljö, snarare komplettera den.

Hårdvara

Hårdvaran kommer kunna köpas från start via HPE, Lenovo och Dell EMC. Cisco är också med i samarbetet men kommer troligen inte ha någon lösning klar vid release. Som väntat är valfriheten väldigt låg i hur enheterna är konfigurerade. Microsoft sätter mycket prestige i att få en väl fungerande miljö från start och då är det självklart fokus på funktion snarare varianter av hårdvara. När man väljer att investera i Azure Stack kommer man minst behöva bygga det på fyra servrar och som max tolv i något som kallas Scale Unit. En eller flera Scale Units kommer sedan beskrivas som en Region. 

En nackdel med detta är att företag med befintligt hårdvara inte drar nytta av sin nuvarande investering utan alla installationer kommer kräva nyinköp.

Allt kring Azure Stack är inte klart, men under Hybrid Cloud Airlift som pågick tidigare i vår gavs en hel del info, som sedan kompletterades under den pre-release utbildning som Microsoft hade nu i slutet av Maj.
Att det sker fortsatt utveckling och anpassning för att få med så mycket som möjligt när produkten går live är helt tydligt.

Det viktigaste är trots allt att Microsoft nu ytterligare förstärker sin standard för hur man utvecklar, hanterar och distribuerar olika tjänster, oavsett vilken plattform det avser. Kompetensen som kommer krävas är mer eller mindre densamma, då gränssnitt och hantering sker på samma sätt, oavsett om det är Azure eller Azure Stack.

Vill du veta mer om Azure Stack? Ta kontakt med oss på Atea så hjälper vi dig gärna.