2017-09-22

Azure Stack redo för release

Martin Moberg
Martin Moberg Concept Manager

Nu på måndag den 25 september, när Microsofts stora event Ignite går av stapeln i Orlando kommer Microsoft lansera Azure Stack.

Egentligen så har säljstart redan inletts och de företag som låg i startgroparna har redan beställt sin hårdvara från någon av HPE, DellEMC eller Lenovo. Tillverkare som alla var med från start och utvecklade hårdvara för Azure Stack. Under hösten ansluter även Cisco och Huawei med hårdvarualternativ vilket gör möjliga val fler.Licensmässigt kan man som tidigare aviserat köpa Azure Stack mer klassiskt, där man betalar en licens kopplad till hårdvaran och möjlig kapacitet (i de fall man inte kan/får koppla sig mot internet)
Den modellen kommer nog vara mer udda och den stora mängden kunder kommer konsumera sina tjänster likt det man gör i Azure idag, att man betalar för nyttjande och på så sätt får en mer tydlig ekonomi.
Tittar man på kostnaderna för olika typer av laster ser man direkt att de är långt lägre än vad som erbjuds i publika Azure. Det är ju givetvis helt rätt då hårdvaran, plats, ström, kyla och bakomliggande administration med patchning och administration inte ingår utan måste hanteras separat.

 

Virtuella maskiner                         $0.008/vCPU/timme ($6/vCPU/månad)
Virtuell Windows Server                $0.046/vCPU/timme ($34/vCPU månad)
Azure Blob storage                       $0.006/GB/månad
Azure Table och Queue storage     $0.018/GB/månad
Azure App Service                        $0.056/vCPU/timme ($42/vCPU/månad)

 

Azure Stack är en möjlig plattform för att köra virtuella servrar. Jag skriver möjlig, då det troligen blir en dålig investering för företag och organisationer som inte siktar på att ta tillvara alla de möjligheter den medför. Lösningen är byggd för att kunna hantera serverlösa applikationer, PaaS och SaaS och blir en förlängning av publika Azure in i din lokala miljö.
Den troliga målgruppen är företag eller organisationer med fokus på utveckling mot Azure och samtidigt har någon av följande utmaningar.

  • Kan/får eller vill inte publicera sitt data i en publik molntjänst med bas utanför Sverige
  • Höga krav på prestanda och korta svarstider
  • Behandlar extrema datamängder med kort livslängd
  • Inte har möjlighet att skapa tillräcklig säkerheten kring sin tjänst publikt
  • Sporadisk eller dålig internetanslutning


Att nu få möjligheten att använda samma applikationer oavsett om det är publikt eller i sitt privata moln ger i en förlängning ökade möjligheter att bibehålla och utveckla en enhetlig kompetens, något som bör vara en stor vinst för många företag och organisationer. Vi på Atea ser fram emot release och välkomnar alla kunder som vill ta del av våra tjänster och lösningar för Azure Stack.Tveka inte att ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor för mer information.