2016-05-05

Avatar och den tredje generationens IT-plattformar

Sista dagen med General Session idag och EMCs tema för dag tre är Modernize your Business. EMCs President of Product and Marketing - Jeremy Burton - ledde passen som hade som röd tråd att förflytta marknaden från de traditionellt stela Generation 2-plattformarna till Cloud Native och Generation 3.

Jonas Emilsson Concept Manager

EMC driver många initiativ kring abstraktionen av IT-konsumtion, med allt från fokuset på Open Sourceprojekt (EMC Code) till självbetjäningsportaler och infrastrukturplattformar för att konsumera IT som tjänst med de ständigt växande kraven på tillgänglighet och prestanda.

Man pratar om tre olika ledande arkitekturer: Hyperkonvergerad blocklagring, Objektbaserad lagring och slutligen utskalad fillagring  (Scale IO, ECS och Isilon/Isilon SD Edge)

Det finns ett starkt fokus på Software Defined Storage och olika tillämpningar av Scale IO (som är EMCs  SDS-plattform). Scale IO möjliggör i väldigt många aspekter ett toppmodernt konsumtionssätt av utskalad och hyperkonvergerad it som tillåter fullständigt granulär tillväxt efter kundens behov.

Ett annat exempel på en tredje generationens produktplattform är EMC Elastic Cloud Storage (ECS) som erbjuder ett mycket effektivt sätt att genom objektlagring lagra stora mängder data, vilket gör plattformen mycket intressant för kunder med stora mängder ostrukturerat data som kan dra nytta av objektbaserad lagringsteknik - t ex petroleumindustrin och vårdsektorn.

EMC gör också en rejäl satsning på Isilon som får en helt ny generation hårdvara i nya Isilon Nitro som lanserades idag, men som beräknas bli tillgänglig för marknaden först under 2017. 
Nitroplattformen erbjuder en mycket högpresterande lagring för stora datamängder. EMC pratar också om begreppet "Expand the Data Lakes", där man kan koppla samman traditionella Isilonsystem i datacentret med perifert placerade enheter (Isilion SD Edge) dit data kan synkroniseras för delning över geografiska områden.


Nya EMC Isilon Nitro erbjuder prestanda, kapacitet och låga ägandekostnader!

Jeremy Burton intervjuade också Jon Landau (filmproducent till bl.a. Avatar och Titanic) om hur Landau's produktionsbolag nyttjar EMCs datalagringsystem för att hantera de stora datamängder som dagens animerade filmer genererar. Datamängder på 12 PB är inte ovanliga och ställer enorma krav på lagring och prestanda, men även mobilitet då man exporterar data till samarbetspartners i andra världsdelar (se Isilon SD Edge ovan).


EMCs produkt- och marknadschef Jeremy Burton intervjuar filmproducenten Jon Landau

För att summera årets EMC World i några korta meningar kan man säga att EMC och Dell just nu arbetar intensivt med sammanslagningen av de två bolagen och att mycket handlar om att skapa en ny identitet tillsammans.

EMC fortsätter växa starkt inom samtliga områden men har ett extra tydligt fokus på All Flash, hyperkonvergerad lagring och tredje generationens datalagring för det explosioartade datalagringsbehov som kommer att finnas i vår omedelbara framtid.

Det nya bolaget - Dell Technologies, kommer otvivelaktigt att vara en av IT-branschens starkaste ledstjärnor - och produkt- och tjänsteutbudet i det nya bolaget är inget annat än massivt.

Utmaningen för Dell EMC och övergripande för Dell Technologoies blir att hitta sin egen nya identitet och att fortsätta leda marknaden under transitionsperioden in i det nya bolaget.

//Jonas