Perspektiv på egen utveckling

2012-04-05

Våga bryta mönster. Om vi gör som vi alltid har gjort kommer vi att få samma resultat som vi alltid har fått. Det är ju en självklarhet när man säger det. Men att gå från ord till handling är oftast två helt olika saker. Det är också enkelt att falla in och gå i andras fotspår. Man måste våga pröva sina egna vägar. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att utvecklas – våga pröva, våga misslyckas eller mer positivt våga lyckas!

Vi är ju alla olika med olika drivkrafter och behov. Om jag tar en liknelse med base jump – fallskärmshoppning från klippor.  Det finns de som aldrig skulle hoppa utan att veta exakt hur det ser ut där man landar, veta exakt när skärmen kommer att vecklas ut och att det inte kommer att bli några fel på den.

Sen har vi den andra gruppen som kan gå fram till kanten och bara hoppa – utan att vara helt säkra på att de har en skärm med sig, att det överhuvudtaget är möjligt att landa – för de litar så fast och full på sin egen kapacitet att de vet att det kommer att ordna sig på vägen.

Och det är här som din utmaning ligger. Tillhör du den som alltid vill ha klart för dig var du kommer att hamna – våga hoppa någon gång. Tillhör du den som bara hoppar – prova att stanna upp och fundera på alternativ. Det är det som är att bryta mönster.

Så, kortare sagt, äg din egen framgång genom att sätta dina egna mål och välja glädje. Känn dina egna värderingar och väg detta mot företagets värderingar.  Sist men inte minst, utmana dig själv genom att bryta mönster.  Så nu är framtiden inte längre vad den brukade vara!