Datainspektionen granskar surfplattor

2013-05-26

Den som vill behandla personuppgifter i mobila enheter (till exempel surfplattor och smarta mobiltelefoner) måste vara medveten om att det kan innebära vissa särskilda risker.

Så inleds Datainspektionens summering från granskningen av tre kommuner. I samband med detta har en checklista skapats som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att personuppgifterna ska anses vara tillräckligt skyddade. 

Bland annat rekommenderar Datainspektionen så kallad stark autentisering för åtkomst till integritetskänsliga personuppgifter till exempel inom Sjukvården, Polisen, Skatteverket eller Försvaret.

Stark autentisering bygger på att du har minst två faktorer att identifiera dig med.
Det kan vara ett kort och en kod som hör till kortet.

Men det finns en lösning till detta och inom svensk sjukvård finns detta system redan utbrett med SITHS-kortet. Det finns ca 470,000 SITHS-kort utgivna inom den svenska sjukvården. Eftersom kort och kod är så utbrett är det logiskt att också i den mobila arbetsmiljön fortsätta att arbeta även för mobila verktyg. 

Komplettera med SIHTS-kortläsaren ”Tactivo” som är integrerad till exempelvis med iPads.
Det gör det möjligt att upprätthålla samma höga säkerhetsnivå även i de mobila tillämpningarna. 

Här är länkar till Datainspektionens checklista och ett förslag till lösning med kortläsare för ”stark autentisering”.

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-mobila-enheter.pdf
 www.atea.se/tactivo
 
Av Torbjörn Jonsson