Använda iPad, iPhone och liknande klienter inom organisationen

2011-02-10

Mobilitet är något som mer och mer eftersträvas inom de flesta organisationer. Jag vet inte hur många gånger de senaste veckorna jag fått förfrågningar från kunder och kollegor, där man vill skapa åtkomst till organisationens applikationer och virtuella klienter via andra enheter än sin laptop/pc, framförallt med iPad sedan den släpptes på den svenska marknaden, men också med andra "plattor" samt iPhone och andra smartphones.

Centrala applikationer används redan av många kunder idag, och virtuella klienter är något som införs på bred front inom många organisationer (175000 virtuella klienter såldes av Citrix i Sverige 2010). Virtuella klienter frigör de anställda och IT-avdelningarna från de begränsningar traditionella klienter har och omvandlar klienten till en on-demand-tjänst,

Egentligen är det väldigt enkelt. Befintliga kunder med en Citrixinfrastruktur har nästan alla förutsättningar för att ge smidig åtkomst till de publicerade applikationerna och/eller virtuella klienterna:

  • Allt som behövs på iPaden är Citrix Receiver som finns för gratis nedladdning i AppStore
  • Allt som krävs för intern åtkomst (WLAN) är konfiguration av Citrix Webinterface
  • Allt som behövs för extern åtkomst är ovan + konfiguration av Citrix Netscaler/Access Gateway

P.S. Vet Ni att 80% av all världens internet trafik passerar Netscaler, och att den förutom att ge tillgång till Citrix applikationer och virtuella klienter också fungerar som lastbalanserare och optimerare för t.ex. Exchange och Sharepoint? D.S.