Tillbaka till It-säkerhet
Informationssäkerhet Säkerhet

Säker väg till molnet

Molntjänster blir mer och mer aktuellt för våra kunder. Vid en förflyttning eller nyttjande av molntjänster finns det mycket att tänka på avseende säkerhet.

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom nödvändiga aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst. Resultatet blir en sammanställning av de legala krav som ställs samt vilka risker som finns rörande en förflyttning mot molntjänster.

Tjänsten är modulärt uppbyggd och är anpassningsbar utifrån kundens situation och behov och vilken molntjänst som skall nyttjas.

Erbjudandet riktar sig till kunder inom privat och offentlig sektor som:

 • ska börja använda en molntjänst vilken kan vara en molnserver som t.ex. Azure, Amazon eller en färdig molntjänst som Office 365 eller Google Apps.
 • funderar på att flytta verksamhetssystem som t.ex. ekonomisystem, CRM-system till molnet.

En risk- och sårbarhetsanalys med Atea innebär:

 • Säkerhetsstrategi: Skapa en övergripande säkerhetsstrategi för att hantera molntjänster.
 • Kravinventering: Inventera och sammanställ krav som gäller för verksamheten.
 • Informationsklassificering: Värdera och klassificera information från gällande krav för att avgöra vilken information som är lämplig för molntjänsten.
 • Risk- och sårbarhetsanalys: Identifiera vilka risker som finns för att hantera information på ett korrekt sätt baserat på gällande lagar och krav.
 • Revision av befintlig implementation av molntjänsten

Jag vill veta mer

?
?

Varför Atea

Atea har stor erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet inom både offentlig och privat verksamhet. Atea är certifierad enligt ISO 27001 med våra datacenter vilket ställer höga krav på både verksamhet och genomförande.

Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001. Vi gör det över hela landet genom våra informationssäkerhetsexperter. På det sättet gör vi hela Sverige säkrare.

Tryggt med Atea som partner:

 • Atea är Sveriges ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter.
 • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.
 • Uppdragen bemannas av konsulter med lång erfarenhet i branschen vilket är en förutsättning för att leveransen ska bli så bra som möjligt.
Tillbaka till It-säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer