Tillbaka till It-säkerhet
LIS Säkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet - LIS

Atea hjälper er att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på den internationella standarden ISO/IEC 27001:2013 anpassat till era behov.

Genom ett systematiskt och metodiskt säkerhetsarbete där kontinuerlig förbättring naturligt ingår står ni väl rustade för både befintliga och framtida krav.

Varför ledningssystem för informationssäkerhet? 

Atea har stor erfarenhet av säkerhetsarbete och har hjälpt ett stort antal kunder med bl a GDPR-efterlevnad. I de fall kunden antingen följer eller är certifierad enligt ISO 27001 har arbetet med GDPR-efterlevnad inte varit någon större utmaning. De allra flesta av de kontroller eller säkerhetsåtgärder som krävs för att efterleva GDPR ingår i ISO 27001 och är redan införda. 

Kom igång

?
?
Tillbaka till It-säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer