it-säkerhet GDPR Informationssäkerhet Säkerhet

It-säkerhet för verksamheter

Vi hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001.

Så hanterar du säkerhetsincidenter på ett strukturerat och effektivt sätt

Allt fler utmaningar inom cybersäkerhet kräver en god förmåga att upptäcka, åtgärda och rapportera dina säkerhetsincidenter. SIEM & SOC som tjänst ger ditt säkerhetsarbete visibilitet, intelligens och målmedvetenhet. Dessa två säkerhetstjänster från Atea byggd på IBM-teknologi hjälper dig med de tekniska verktygen, organisationen och spetskompetensen som behövs – dygnet runt, överallt!

Mer om tjänsterna

Strategi säkerhet

Informationssäkerhet - skydda och stötta verksamheten

Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom struktur och åtgärder som gör att rätt informationen är tillgänglig för rätt personer i rätt tid.

Detta brukar förkortas CIA på engelska, confidentiality, integrity och availability. På svenska heter det konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

 

Gå till informationssäkerhet

Få stöd med GDPR

Atea hjälper dig och har djup och omfattande erfarenhet av både privat och offentlig sektor inom GDPR.

Vi hjälper din verksamhet med ert GDPR arbete och erbjuder både enklare utbildningar för din verksamhet till kompletta genomföranden, implementeringar av skyddsåtgärder, granskningar av efterlevnad (GDPR audit) och DPOaaS (dataskyddsombud som tjänst). 

Gå till GDPR

Säkerhetsskydd

En ny säkerhetsskyddslag träder i kraft i Sverige 1 april 2019, detta kommer att innebära ett antal förändringar och förtydliganden.

Bland de största förändringarna är att kraven på säkerhetsskyddet kommer att omfatta både offentlig och privat verksamhet. Det är den verksamhetsansvarige som ska säkerställa att rätt nivå på säkerhetsskyddet finns. Säkerhetsskyddet ska utgå från säkerhetskänslig verksamhet eller säkerhetsskyddade uppgifter som kan påverka Sveriges säkerhet.

Atea hjälper din verksamhet med förstudier inom risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att identifiera säkerhetsskyddskänslig verksamhet, stöd vid framtagande av säkerhetsskyddanalys och hur den övergår till säkerhetsplan och slutligen säkerhetsinstruktioner.  

Våra konsulter är vana att arbeta med sekretessbelagd information och vi säkerställer att du får säkerhetsprövade konsulter och vi erbjuder även SUA (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) vid behov. Din säkerhet och integritet är vår vardag.

Att säkerställa ett proportionerligt och effektivt säkerhetsskydd görs genom en kombination av analyser, förståelse och kunskap om verksamhetens uppdrag och beroenden, identifieringar av skyddsvärden och tillföra skyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet 

Ett balanserat och proportionerligt säkerhetsskydd skapas genom att verksamheten definierar sina mest skyddsvärda tillgångar och tillför skyddsåtgärder där de är mest effektiva.

Säkerhet för användaren

Klientsäkerhet har aldrig varit viktigare. De flesta dataintrång sker via klienter samtidigt som kraven och arbetssätten runt klienter förändras kraftigt.

Idag vill många företag erbjuda en dynamisk klientplattform som är anpassad till individen snarare än en standardklient som är lika för alla. I en sådan dynamisk värld blir det ännu viktigare med kontroll och uppföljning. Att ha kontroll på att klientskyddet fungerar och att få tidiga indikationer på risker och problem är helt avgörande.

Vi erbjuder produkter och lösningar för malwareskydd, host-IPS, kryptering, smarta kort-inloggning och säker uppkoppling till din information.

Vi tar totalansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med tjänster för design, implementation och support.

Skydda din it-infrastruktur

Datacentren ska klara av att hantera virtualisering, automatisering och molntjänster vilket ställer höga krav på tillgänglighet, kapacitet, dynamik samt säkerhet.

Att inte tappa bort säkerhetsfrågan kan vara utmanande när man fokuserar på att skap rätt förutsättningar och arbetssätt för medarbetarna. Ofta blir det svårt att styra åtkomst på ett enkelt sätt och samtidigt ha överblick över de olika säkerhetsfunktionerna (t ex brandvägg, IPS, applikationsbrandvägg m m).

Kravet på spårbarhet ökar! Möjlighet till prioritering av incidenter baserat på risk, snarare än i den ordning de kommer är viktigt.

I Ateas säkerhetserbjudande är samarbetet med ledande leverantörer viktigt.

  • Säker och rollbaserad åtkomst - för behörigheter till resurser baserat på vem användaren är, hur och varifrån uppkoppling sker och hur säker klienten är.
  • Konsoliderade säkerhetsfunktioner (t ex applikationskontroll, brandvägg, IPS m m) – ger ökad möjlighet till kontroll/uppföljning- ofta till en lägre kostnad
  • Minskad risk i kritiska system - bestäm exakt vad som får exekveras och inför en robust "change-control".
  • Ökad spårbarhet och prioritering - genom logghantering och logganalys skapas underlag för kontroll och åtgärder

Vi tar ansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med konsulttjänster för design, implementation och support.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer