Tillbaka till It-konsulter

Vi hjälper dig bli mer produktiv

Våra produktivitetskonsulter hjälper din verksamhet att öka produktiviteten när nya verktyg leder till ett förändrat arbetssätt.
För att uppnå maximal nytta av den nya it-investeringen så är information till slutanvändaren viktig, varför förändringen görs och vad den tillför i det dagliga arbetet.

Produktivitetskonsulterna arbetar med förändringsarbetet och erbjuder olika verktyg, till exempel e- och klassrumsutbildningar och seminarier. Vi erbjuder även tryckmaterial, skrivna instruktioner eller vad som passar din verksamheten bäst.

Förändringsarbetet i verksamheten

De förändringar som görs i en it-investering påverkar många slutanvändare. Våra produktivitetskonsulter arbetar med att de verktyg och system som köpts in ska användas i det dagliga arbetet så att verksamheten får maximal nytta av den gjorda it-investeringen.

Vi börjar med en nulägesanalys för att identifiera vilken typ av stöd som kommer att behövas. I nästa steg när förändringen görs utförs arbetet enligt den plan som lagts. Planen kan till exempelvis innehålla aktiviteter som utbildningar, seminarier och stödmaterial som lathundar.

Konsulterna finns även tillgängliga som stöd efter själva implementationen är gjord för att säkerställa att ingen ramlar tillbaka i gamla hjulspår utan fortsätter använda de nya verktygen på bästa sätt för att uppnå hög produktivitet.

Tillbaka till It-konsulter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer