Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till IoT

Smart skolmiljö med IoT

Att skapa smart skolmiljö ger bättre effektivitet, hållbarhet och komfort.

Fördelar med en smart skolmiljö

Maximera elevernas skolresultat

Skolan genomgår idag era positiva förändringar och arbets- sättet blir mer anpassat till vår digitala nutid. Hur säkrar man att miljön i klassrummet är optimal och kan skolledningen göra mer i sin önskan att förbättra verksamheten?

Full koll på miljön

För att skapa en god förståelse om miljön i klassrummet och andra lokaler kopplat till skolan så samlar man in data om de faktorer som påverkar skolmiljön. I Ateas lösning används olika sensorer för att kontinuerligt mäta och samla in data om:

Luftkvalitet – CO2 och VOC

Temperatur

Lufttryck

Ljudnivå

Utnyttjande

Tydliga insikter

Med kontinuerlig tillgång till information om miljö och beläggning i skolans lokaler kan man applicera algoritmer, se trender och identifiera mönster. Man får direkt återkoppling om miljön i klassrummen, kan fatta välgrundade beslut och enkelt se resultatet av sina insatser på ett sätt som engagerar och motiverar alla. En förbättrad arbetsmiljö leder till att öka produktivitet och välbefinnande hos både lärare och elever med stora möjlighe- ter att öka skolresultat ytterligare.

Verktyg att själva påverka

Arbetet med att förbättra skolmiljön involverar alla som är i kontakt med skolans verksamhet. Elever, lärare, ledning, fastighetsägare och föräldrar. Med rätt verktyg kan man engagera alla runt samma mål- sättning och skapa förutsättningar för att målmedvetet bidra och påverka.

Tillbaka till IoT
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer