innovation VR IoT AI BI Data analytics AR Strategi och utveckling

Innovativa lösningar för framtidens Sverige

Med hjälp av vårt nya område Innovation satsar vi nu med full kraft på att hjälpa våra kunder med att bygga smarta digitala lösningar för framtidens infrastruktur.

Hur kan vården effektiviseras med hjälp av lösningar för spårning av saker?

Genom att spåra var rullstolarna befinner sig med en så kallad ”tagg” och sedan visa denna information i ett verksamhetssystem kan man både skapa direkta värden i form av minskad tid för letning och indirekta värden i form av förbättrad kontroll på inventarierna och bättre underlag för inköp.

En transportör kan behöva leta mer än 20 minuter för att hitta en ledig rullstol. Under ett arbetspass kan det handla om många timmars letande.

Hur är skolmiljön och vilken koppling finns till skolresultatet

Genom att kontinuerligt mäta luft och ljudparametrar i skolmiljön samt att analysera data och identifiera mönster, kan en bra bild av omgivningen skapas. Vi mäter även nyttjandegrad i klassrummen och jämför med de schema som är satt. På så sätt kan vi optimera lokaler och resurser.

Frisk luft i ett klassrum kan öka resultaten i läsförståelse och matematik med 15 procent Hörbarhet avgörande för inlärning

Helsingborg vill vara en av Europas mest innovativa städer 2022

Hur kan parkeringssituationen på ditt företag förbättras?

Genom att dela in parkeringen i zoner där in- och utfartstrafiken registreras och sedan i realtid visa var lediga ytor finns med hjälp av skyltar som placeras vid parkeringens infarter kan man få sina anställda att direkt hitta en ledig yta. Bortsett från besparingar i tid och pengar kan värdefull statistik samlas in.

En anställd som fått leta efter en parkeringsplats i 10-15 minuter har förlorat tid och kommer frustrerad in till arbetsplatsen.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer