informationshantering Data och information

Nyttja kraften i verksamhetens information

Vi översköljs av information och utmaningen har gått till att säkra, strukturera, analysera och nyttja kraften i informationen. Som konsekvens exploderar mängden data och du utmanas att ha kontroll, fånga data och ha en säker hantering av information.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer