Tillbaka till Information Management

Startklar Analytics - Säkerställ din förmåga att skapa affärsnytta av data

Alla vill blir mer datadrivna men långt ifrån alla förstår vad det innebär och ännu färre har en egen målbild och plan för hur just de ska bli det. Genom workshopkonceptet Startklar Analytics säkerställer du er förmåga att skapa affärsnytta genom datadrivna beslut och datadriven verksamhetsutveckling.

”Att jobba datadrivet handlar om nyfikenhet, mod och affärsnytta”

— Johan Ripgården, erbjudandeansvarig Analytics

Skapa struktur på er datadrivna resa

Vi hjälper dig att skapa struktur och samsyn inför er datadrivna resa. Vi definierar vad just din verksamhet ska göra för att stärka er förmåga att generera affärsvärde ur data. 

Startklar Analytics är ett workshopkoncept som resulterat i konkreta initiativ som tillsammans kommer att utgöra resan mot att bli mer datadriven. Du får inspiration och utbildning i en blandning av teori och konkreta exempel. Vi använder beprövade modeller för att definiera nuläge, börsläge samt bryta ned gapet i konkreta, prioriterade aktiviteter.

Målgrupp

 • Offentliga och privata organisationer inom alla branscher

Nytta

 • Långsiktig förmåga att bli mer datadriven
 • Struktur (prioriteringar och en plan) och samsyn över vad som behöver göras för att nå uppsatta nyttomål
 • Beslutsunderlag eller business case inför investeringar inom analytics

Innehåll

 • Online nulägesenkät
 • Analytics mognadsworkshop – två halvdagar
 • Resultat - Analytics mognadsrapport 

Steg 1: Online nulägesenkät

 • Nulägesenkät som syftar till att fånga upp workshopdeltagarna förväntningar samt ge en initial bild av nuläget i er verksamhet.

Steg 2: Analytics mognadsworkshop 

 • Inspiration och utbildning Vad innebär det att vara datadriven? Hur har andra gjort/tänkt? Vi inspirerar och utbildar dig och därmed lyfter blicken för vilken potential som finns inom området.
 • Identifiera nuläge och definiera börläge 
  Vi fastställer nuläge men framförallt definierar vi önskat läge inom en given tidsperiod. Vi använder "Den datadrivna resan" (Ateas mognadsmodell för analytics) och "Analytics-huset" (vårt verktyg för att säkerställa en nyttodriven snarare än en teknikdriven utveckling).

Steg 3: Resultat

 • Analytics mognadsrapport Dokumentation av ert nuläge samt prioriterade åtgärder som krävs för att nå börläget, inom perspektiven, människor och processer samt teknologi och data. 

Vill du skapa affärsnytta genom datadrivna beslut?

Johan Ripgården
Johan Ripgården
Concept Manager
johan.ripgarden@atea.se
Tillbaka till Information Management
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer