Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Analytics

Kommunforum Analytics

Hur blir vi bättre på att underlätta för medarbetare och chefer att fatta bättre och mer datadrivna beslut? Analytics är aktuellt för landets alla kommuner där både möjligheterna och utmaningarna inför framtiden upplevs som stora.

Obesvarade frågor under forumet

Magnus Lindgren - Kristianstad: Vilken LoRaWAN-portal använder ni?

För LoraWan används idag Loriot men kommer att ersättas av Netmore. Från LoraWan så hämtas datan in i Atea IoT-portal för Kristianstad kommun som bygger på Thingsboard i Ateas molnserver. Där konfigureras alla sensorer, byggs grafer, kartor och man gör den initiala analysen av mätpunkter. Där sparas även data för historik.

Magnus Lindgren – Kristianstad: Har ni även mätningar på vattennätet (tryck, flöde) som går in till samma plattform?

Jo, vi mäter även dricksvatten via turbindriva flödesmätare som är anpassade för inkoppling i vårt LORAWAN nät, dessa är dessvärre inte anslutna ännu men på G. Dessa enheter är väldigt mycket dyrare per enhet att installera.

Alexander Puur – Borlänge: Vilka gemensamma datanycklar använder ni för att förena data inom org?

Angående datanycklar så är svaret att vi inte har integrerat vårat data från t.ex. ekonomi och personal med varandra än utan data är fortfarande separat.

Så kommer du igång – 6 steg för att jobba mer datadrivet

Öka kunskapen om vilka värden som uppstår när vi jobbar på ett datadrivet sätt.

Ta reda på nuläge och önskat läge. Gör sedan en GAP-analys som beskriver vägen till målet. Atea har ett workshoperbjudande där du får stöd i alla steg.

Planen är ett riktmärke. När du jobbar datadrivet innebär analysen att planen kommer att justeras. Och ibland skrotas för att ersättas av en ny.

Förändra i små steg och skapa värden hela vägen, exempelvis: de här insikterna behöver vi, den här lösningen testar vi denna månad etc.

Att jobba datadrivet innebär stora förändringar vad gäller vanor, rutiner och processer. Rusta dig för motstånd för att lyckas på sikt.

Fastna inte i frågan: ”Vilken teknisk lösning behöver vi”? Först behöver du förstå nuläge och önskat läge, därefter är det dags att kika på lösning.

Tillbaka till Analytics
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer