Laddar meny

Många fördelar med en mix av det privata och hybrida molnet

Molnet, eller det mjukvarudefinierade datacentret, har blivit stort de senaste åren. Den största tillväxten ligger faktiskt i mixen av privata och hybrida moln. Men vad är egentligen fördelarna med denna mix och hur kommer man igång? Vi frågade Ateas Affärsutvecklare Jonas Emilsson.

Enligt Jonas Emilsson finns det många fördelar med att mixa det egna privata och hybrida molnet. Framförallt är riskerna med ett privat moln lägre och möjligheten att själv bestämma när man vill förvandla sitt privata moln till ett hybridmoln större. Ett hybridmoln innebär enkelt förklarat att man kopplat samman publika tjänster med det egna privata molnet.

Ett hybridmoln innebär enkelt förklarat att man kopplat samman publika tjänster med det egna privata molnet

Jonas Emilsson, Affärsutvecklare

- Det handlar om att man med utgångspunkt från den egna verksamheten, bygger en kraftfull tjänstekatalog i det privata molnet som man sedan kan fylla på med publika tjänster som man erbjuder sina användare. Man skapar på detta sätt en mycket större marknadsplats för it-tjänster vilket ger hela it-leveransen en rejäl skjuts framåt.

Det här får du:

  1. En tjänstekatalog där tillgänglighet, funktion och kostnad är tydligt definierade.
  2. En automatiserad beställningsprocess av tjänster från tjänstekatalogen som är mycket snabbare än en manuell process.
  3. En självbetjäningsportal där du beställer de it-tjänster du behöver, antingen interna eller via en hybrid leverans.
  4. Ett tydligt mätinstrument som visar hur mycket en beställd tjänst kostar och vad du betalar för den.
  5. Ett effektivt verktyg för både interna it-tjänster och publika sådana, sammankopplade via det privata molnets integration med publika leverantörer såsom Amazon, VMware vCloud Air och MS Azure.

Så kommer du igång

Innan det tekniska arbetet med etablering av det privata molnet kan påbörjas krävs ett förarbete som definierar företagets behov.

- It-avdelningen måste, tillsammans med verksamheten, bestämma vilka it-tjänster som skall finnas tillgängliga i det privata molnets tjänstekatalog, med vilken tillgänglighet (SLA) de ska levereras, samt till vilken kostnad, säger Jonas Emilsson

När tjänstekatalogen väl är på plats så är etableringen av det privata molnet företagets väg framåt för att abstrahera leveransen av tekniska it-tjänster till en nivå där användarna själva har kontroll över beställningsprocessen och kan välja fritt utifrån den definierade tjänstekatalogen.

- Både verksamheten och it-avdelningen får på detta sätt en tydlig bild av vilka it-tjänster som beställs och vad de kommer att kosta.

En stor fördel är med denna process är att beställning av nya servrar och applikationer med molnets hjälp kan kortas ner väsentligt jämfört med vad som annars är brukligt.

- Det handlar i grunden om att automatisera en stor mängd manuella processer och därmed kunna komma ner i minuter istället för veckor eller dagar från beställning till leverans, säger Jonas Emilsson.

När det privata molnet väl är installerat är det en relativt enkel process att sedan koppla samman detta med ett publikt moln. Sammankopplingen innebär att beställaren då får tillgång till externa (publika) tjänster som en del av tjänstekatalogen. 

- De publika molntjänsterna används ofta som komplement till de privata tjänsterna när den egna it-plattformen kanske inte kan leverera eller när man behöver snabb tillgång till stor kapacitet och prestanda, säger Jonas Emilsson.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer