it i vården Sjukvård Digital arbetsplats

Digitalisering inom sjukvården

För att ta itu med utmaningarna under de kommande åren måste användningen av teknik och välfärd förenas närmare. Faktum är att vi blir äldre så vi är beroende av bra, anpassad och användarvänlig teknik som kan hjälpa oss med ökad resursförmåga, till exempel ökat deltagande hos patient och släktingar.

Teknik och välfärd behöver förenas

Svensk sjukvård har stora utmaningar med en ökande andel av befolkningen som blir allt äldre och vi lever längre med den sjuklighet vi har. Globalisering och interna­tionella konflikter medför en större rörlighet bland människor. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar som medför att sjukvården förlorar värdefull kompetens. Totalt kommer alltså färre invånare i arbetsför ålder att behöva vårda fler som över tid kräver mer. Resurserna kommer inte att räcka om vi fortsätter som i dag. Problembilden är väl analyserad och dokumenterad.

För att ta itu med utmaningarna under de kommande åren måste användningen av teknik och välfärd förenas närmare. Låt oss analysera behovet och visa upp möjligheterna för teknik att slå samman i stabila, säkra, flexibla och framtidsinriktade lösningar.

Öka vårdkvalitén tillsammans med oss

Vi på Atea vill hjälpa våra kunder att erbjud den bästa möjliga vården genom lösningar där kunderna blir mer tillgängliga, effektiva, förbättrar vårdkvalitet och patientsäkerheten, ökar patientdelaktigheten, ökar personalnöjdheten och förenklar styrning och ledning.

?

 

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer