2018-10-05

Fredspristagaren Dr Denis Mukwege: "Var inte tysta när mänskligheten lider”

Mineraler som används vid tillverkning av it-utrustning bryts ofta under slavliknande förhållanden och kvinnor våldtas i tusental. Dr Denis Mukwege har under 20 år arbetat för att få stopp på brutaliteterna. ”It-branschen måste gå samman och tillsammans med sina kunder kräva mineraler som är ’free of blood’”, uppmanar han.

Henrik Rådmark Journalist

Kvinnan var tillbaka, svårt sargad efter en brutal våldtäkt. Dr Denis Mukwege, chefskirurg på Panzisjukhuset i DR Kongo, hade träffat henne några år tidigare. Även då hade hon sökt vård efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Den här gången hade hon sitt barn med sig, också hon var svårt skadad.

Filmat material från ASF-forum

Under Almedalsveckan bjöd Atea in till dialog om hur svenska företag kan sätta agendan för det globala hållbarhetsarbetet i it-branschen samt hur transparens kan fungera som drivkraft för hållbar utveckling.

Dagarna bestod av seminarier där keynotes varvades med paneldebatter. Höjdpunkten var det intressanta mötet med fredspristagaren Dr Denis Mukwege.

Mötet med kvinnan och hennes dotter tände en gnista, eller snarare en eld, hos dr Mukwege. Han kunde inte längre bara behandla alla kvinnor som kom till honom för att få vård efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld.

– Jag kände att jag var tvungen att ta reda på varför de blir det. Och med alla medel försöka att sätta stopp för det.

Räddat tusentals

Dr Denis Mukwege har räddat livet på tusentals kvinnor som traumatiserats av sexuellt våld, och driver ett djupt engagerat arbete för att få ett stopp på orsakerna till det våld som ödelagt människoliv och hela samhällen under decennier.

När han 1999 bestämde sig för att bekämpa den grymhet vars offer han under så många år vårdat eller sett dö, visste han ännu inte varför alla dessa kvinnor våldtogs. Men han och hans kollegor noterade snart att samtliga kom från områden där det fanns gruvdrift. Därefter dröjde det inte länge innan insikten nådde honom: det sexuella våldet användes som vapen i krig om gruvområden. Mineralerna som bryts där används främst vid tillverkning av datorer, mobiltelefoner och annan it-utrustning.

Köpare av it-produkter har makt

Vi träffar honom i Almedalen dit han kommit för att delta i Atea Sustainability Forum. Hans framträdande i stora kongresshallen under torsdagen gjorde ett djupt intryck på åhörarna och det gick nästan att ta på deras respekt och beundran inför honom.

Hans budskap är tydligt och mycket viktigt.

– För att få stopp på våldet måste it-branschen och it-köpare förstå vad som händer och sluta köpa produkter som har tillverkats med mineraler som brutits under de här förhållandena.

Dr Denis Mukwege: ”Var inte tysta när mänskligheten lider”

Sexuellt våld splittrar samhällen

Även om han framhåller att köpare av it-produkter har ett ansvar handlar det inte om att skuldbelägga dem. De flesta som köper en dator eller en telefon har ingen aning om att delar av tillverkningen kan vara sammankopplad med ödeläggelse av människoliv och byar. Nu vill han sprida den kunskapen.

– Det sexuella våldet är ett mycket effektivt vapen, förklarar han. Det drabbar inte bara individer såväl fysiskt som mentalt, utan splittrar hela samhällen.

– Männen blir så påverkade av det här att de ofta lämnar byn för att söka anonymitet, vilket gör att kvinnorna blir ensamma kvar med sina barn och används som arbetskraft i gruvorna under slavlika förhållanden.

”– För att få stopp på våldet måste it-branschen och it-köpare förstå vad som händer och sluta köpa produkter som har tillverkats med mineraler som brutits under de här förhållandena.”

— Dr Denis Mukwege
Keynote speaker på ASF-forum i Almedalen

Alla måste öppna ögonen

All mineral som bryts för tillverkning av it-utrustning är lyckligtvis inte kopplad till den här typen av konflikter. Det går att hitta mineraler som är ”free of blood” och ”free of rape”, påpekar han. Men det kräver att aktörer i hela försörjningskedjan, från tillverkare till kunder, får upp ögonen för vad som sker och börjar ställa krav.

Vilket ansvar har köpare av it-produkter?

– De har ett stort ansvar. Så länge de fortsätter att köpa produkter som innehåller konfliktmineraler kommer krigen och våldet att fortsätta. Samtidigt har de också en väldig kraft. Om de går ihop och börjar ställa krav på leverantörer kan de bidra till en förändring.

Även om det är lätt att undvika konfliktmineraler i tanken är det inte särskilt enkelt att göra det i praktiken. Idag går det sällan att spåra alla komponenter i en dator och därmed är det ofta omöjligt att säga var de mineral som använts i tillverkningen kommer från. Det är ett av skälen till att det övergripande temat för Atea Sustainability Forum under Almedalsveckan var transparens.

– Om du bara tittar längst ut i kedjan, hos återförsäljaren, kommer du aldrig att få reda på hur tillverkningen har skett. Du måste titta hela vägen tillbaka till fabriken och var de köper material, konstaterar dr Mukwege.

Vad vill du säga till it-branschen?

– Jag är säker på att företag kan göra skillnad med förenade krafter. Därför är initiativ som ASF väldigt bra, som samlar aktörer och verkligen gör något för att försöka förändra situationen.

– Om ni förenar era krafter kan vi få ett slut på det här. Ni är starka, ni kan göra skillnad. Var inte tysta när mänskligheten lider, ber han.