Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Hållbar it

Återanvändning av it - stor miljövinst i Sydnärke

It-förvaltningen i Sydnärke ser många fördelar med att återta hårdvaran i kommunen i ett nytt kretslopp. Framförallt får de svart på vitt vilken stor skillnad det faktiskt gör för miljön.
Sydnärkes IT-förvaltning
Goitloop
Sydnärke
Hållbar hantering av it-produkter

Sydnärkes it-förvaltning ansvarar för att leverera och återta alla datorer och tillhörande kring- och serverutrustning i kommunerna Laxå, Askersund, Hallsberg och Lekeberg. Totalt arbetar 5 000 personer i kommunerna och det blir stora volymer it-hårdvara som hanteras varje år. It-förvaltningen har sedan många år tillbaka haft bra koll på hanteringen av utrustningen. Det var i samband med en miljödiplomering tankarna föddes på cirkulär återvinning.  

- Eftersom Atea levererar all it-hårdvara till kommunerna blev det naturligt att de kom och presenterade sina lösningar på hållbarhetsområdet, säger Marcus Cederberg som är Förvaltningschef på Sydnärkes it-förvaltning.

Tar ansvar från ax till limpa

Mötet föll väl ut och sedan drygt ett år tillbaka har Atea ett ansvar för att hantera återtaget av it-hårdvara i Sydnärke.

- Vi gillar verkligen det miljötänk som Atea representerar. De är mycket kompetenta när det gäller att hantera återtag av it och de har ett helhetstänk vad gäller hållbarhet. Att Atea dessutom är en stor it-aktör och därför kan påverka de världsledande it-tillverkarna i rätt riktning när det gäller hållbarhetsfrågor är också positivt, säger Marcus.

”Ateas process för återanvändning fungerar väldigt effektivt och smidigt. Det känns både betryggande och professionellt att veta att vår förbrukade utrustning tas om hand på bästa sätt och att våra avlagda datorer inte dyker upp på någon svart börsmarknad”

— Marcus Cederberg
Förvaltningschef Sydnärkes it-avdelning

Effektiv återtagsprocess

All it-hårdvara som ska återtas samlas in från kommunerna av Sydnärkes it-förvaltning. I väntan på att Atea hämtar upp hårdvaran förvaras den i ett låst säkerhetsskåp. Skåpen, som tillhandahålls av Atea, har olika storlekar och anpassas efter den mängd hårdvara som samlats in. I samband med att Atea levererar ny hårdvara till Sydnärke hämtar de samtidigt den uttjänta utrustningen i säkerhetsskåpen. Dessutom samlar de in och tar hand om allt emballage som följer med den nya hårdvaran.

Utrustningen rensas och rengörs

Atea transporterar sedan säkerhetsskåpet med den förbrukade hårdvaran till Ateas logistikcenter i Växjö. Där rengörs, töms och rensas den på information i enlighet med Ateas strikta säkerhetsrutiner. Den hårdvara som bedöms ha ett andrahandsvärde säljs vidare för återanvändning. Övrig hårdvara återvinns på ett korrekt sätt.

- Ateas process för återanvändning fungerar väldigt effektivt och smidigt. Det känns både betryggande och professionellt att veta att vår förbrukade utrustning tas om hand på bästa sätt och att våra avlagda datorer inte dyker upp på någon svart börsmarknad, säger Marcus Cederberg.

Får månatlig klimatrapport

En de bästa delarna i tjänsten tycker Marcus Cederberg är den detaljerade klimatrapport som it-förvaltningen får av Atea varje månad.

- Av rapporteringen framgår att vi, sedan starten för drygt ett år sedan, har återfört 1 200 datorer samt kring- och serverutrustning. Av detta har 70 procent sålts vidare för att användas igen och 30 procent har återvunnits, säger han.

Exakta miljöbesparingar

Rapporteringen visar också exakt hur mycket miljöbesparingar som gjorts genom den cirkulära återvinningen.

- Enligt den senaste sammanställningen hade vi sparat in 94 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det kan jämföras med en Volvo V40 som kör 26,5 varv runt jorden. Detta är en siffra som är enkel att relatera till. Den visar tydligt vilken skillnad vi faktiskt gör. Det uppskattas av både anställda och politiker i kommunen, säger Marcus Cederberg.

Nästa steg i den cirkulära hanteringen av it-hårdvara är att låta Atea även ta hand om återtaget av mobila enheter i kommunerna, som till exempel mobiltelefoner.

Vilka tips vill du ge andra som vill öka återtaget av it-utrustningen?

- Ta hjälp av en etablerad aktör som har en väl utarbetad process för den cirkulära hanteringen. För oss var det viktigt att Atea kunde ta ett helhetsansvar. Det känns också bra att de har de muskler som krävs för att påverka de stora globala aktörerna i tillverkningsprocessen av hårdvara.

Joel Lindquist
Chef Erbjudande APS
Joel Lindquist
Tillbaka till Hållbar it