2017-10-25

Hur ska vi arbeta med GDPR för mobila enheter?

Det är många som delar utmaningarna med GDPR. Delar av din organisations arbete kan vara planerat eller genomfört, men har ni tänkt på era mobila enheter? En arbetsdator är lätt att kontrollera, men en telefon är mer utmanande. Lösningen stavas Enterprise Mobility Management.

En arbetsdator är enkel

I GDPR finns tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras. Alla sparade personuppgifter ska ha ett tydligt syfte, vilket gäller även för vilka som har tillgång till dem. Detta är relativt enkelt för en arbetsdator, då data på enheten ägs av företaget. De flesta företag har sedan länge system och policys för dessa enheter som är lätt att sammankoppla till GDPR. 

Utmaningen med mobila enheter

När det kommer till mobila enheter har alla organisationer inte lika god överblick och kontroll. De flesta användare har inte telefonen endast som ett arbetsredskap, utan hanterar den även som en personlig ägodel. Sociala medier, åtkomst till bank och personliga appar är några exempel på individualisering av en arbetstelefon. Detta beteende ställer höga krav på it-avdelningen, där de på ett smart sätt behöver kunna kontrollera enheten utan att inkräkta på användarens privatliv och personuppgifter.

Vad står på spel?

Det maximala bötesbeloppet för en överträdelse utgörs av det högsta beloppet av 20 miljoner euro eller 4% av koncernens globala omsättning. Det är ingen rättsprocess inblandad, utan en överträdelse ger böter utan chans till försvar.

Rätt väg att gå?

Lösningen stavas Enterprise Mobility Management (EMM). En sådan lösning ger er möjligheten att separera användarnas privata enhetsinformation från den information som tillhör företaget. En modern EMM-lösning är lätt att hantera och begränsar inte användarens mobila upplevelse.

GDPR träder i kraft 25 Maj 2018 och ersätter då nuvarande lagstiftning om personuppgifter.