Laddar meny

Årets digitaliseringsledare 2018

Årets digitaliseringsledare är ett pris som delas ut till en nytänkande och modig verksamhetschef som tillsammans med it-organisationen driver den digitala transformationen.

Digitaliseringen är den största genomgripande förändringen av vårt samhälle på över 100 år. Den påverkar Sveriges konkurrenskraft, hur vi lyckas säkra jobben i landet samt kvaliteten i det som samhället erbjuder sina invånare.

Vi på Atea är stolta över att får vara med och bygga Sverige med it. Svenska it-avdelningar arbetar varje dag med att stötta sina verksamheter att ta nästa steg på digitaliseringsresan. Atea har därför valt att samarbeta med Chef för att lansera priset Årets digitaliseringsledare. Tanken är att it-avdelningar på olika företag över hela landet nominerar den linjechef som de är lite extra stolta över, den som har varit modig i att ta nästa steg på digitaliseringsresan och som lett sina medarbetare i förändring. 

“Digitaliseringens möjligheter genomsyrar hela samhället. Men det är inte bara en möjlighet – det är även en nödvändighet. Om Sverige ska kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft, måste vi dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

It-avdelningarna i våra företag och organisationer har ofta den tekniska kompetensen för att förstå digitaliseringen, men för att verkligen klara av att förändra, krävs att linjecheferna i kärnverksamheten ser möjligheterna och har modet att leda genom förändringen.

Vi vill med detta priset visa på hur viktigt samarbetet är mellan it och kärnverksamhet för att vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och för att vi tillsammans ska bygga Sverige med it.”

Carl-Johan Hultenheim, vd, Atea Sverige

Lyssna till Monica Eckerdal som blev utnämnd till Årets Digitaliseringsledare 2017

Monica Eckerdal präst, Svenska kyrkan

Juryns motivering: ”Kandidaten har genom digitalisering skapat resultat som inte är möjliga att övervärdera. Från ett begränsat initialt uppdrag har kandidaten i en traditionstyngd miljö, på eget initiativ och med enormt tålamod verkat genom digital vardagsteknik för att göra skillnad och rädda liv. Hon har överbryggat geografiska hinder och mött människor där och när de behöver det som mest.”

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer