Hoppa till huvudinnehåll

En mindre kommuns förverkligande av stora ambitioner

Säker och effektiv åtkomst till mobila lösningar.
Hylte kommun
Hyltebruk
Att få ett helhetsgrepp, och säkert och effektiv åtkomst till mobila lösningar.

2015 inledde Barn och Ungdomsnämnden i Hylte kommun ett treårigt digitaliseringsprojekt. Med skolor på efterkälken i digitaliseringen och ett stort antal nyanlända elever låg fokus på att nyttja skattemedlen maximalt. Tillsammans med Atea tog man ett helhetsgrepp i form av den tekniska plattformen Enterprise Mobility Management (EMM).

- Vi hade fått en treårig investeringspott och satt upp ett antal krav för hur den skulle användas. Vi ville ha standardisering och likvärdighet, se till att vi skapade ett kollegialt lärande och samtidigt ha central kontroll över skattemedlen. Eftersom skolorna var på efterkälke bestämde vi oss för att börja där, berättar Malin Thydén Kärrman som är it-pedagog på Hylte kommun.

”Att möjliggöra Google translate i skolan har betytt jättemycket för barnen som har kunnat höra, tala in och läsa ord.”

Det var stor efterfrågan på surfplattor och appar inom skolan i Hylte kommun. Atea, som levererade hårdvara till kommunen sedan tidigare, föreslog EMM - en tjänst som ger användaren effektiv och säker åtkomst till mobila lösningar. Med EMM kunde Hylte kommun managera mjukvaran och därigenom ha full kontroll över hur den användes. Samtidigt fick man hjälp med vilka förutsättningar som behövde finnas i kommunen för att tjänsten skulle fungera på sikt. Det blev ett nära samarbete mellan verksamheten, den centrala it-avdelningen och Atea som rådgivare.

För att förstå verksamhetens behov på djupet anställde Hylte kommun i samma veva ett antal it-pedagoger med uppdraget att avgöra vilka appar som skulle tillföra mest värde för eleverna. Utöver specialpedagogiska appar (som ofta tillför värde för de flesta elever, oavsett behov) blev Google translate ett välkommet inslag för skolornas många nyanlända elever.

- 2015 var vi den kommun i Sverige som tog emot näst flest nyanlända. Att möjliggöra Google translate i skolan har betytt jättemycket för barnen som har kunnat höra, tala in och läsa ord. Tekniken har gjort att de inte behöver kunna alla ord för att komma in i sammanhanget, förklarar Malin.

Hylte kommun - Säker och effektiv åtkomst till mobila lösningar EMM

Genom att erbjuda appar under den tid de faktiskt används blev plattorna inte bara ett flexibelt verktyg i skolpedagogernas vardag utan dessutom ett kostnadseffektivt sådant.

- Det har fungerat jättebra, vi plockar ner vad vi vill när vi behöver det. Vi skickar ut appar som vi har utvärderat, och när de inte längre behövs tar vi enkelt bort dem. Genom att vi pedagoger skapar och aktiverar Apple-id på samtliga enheter har vi dessutom förbättrat säkerheten, fyller Malin i.

Med en skola som numera sitter i framsätet ser Hylte kommun fler områden där EMM kommer tillföra värde på samma sätt. Näst på tur står omsorgen, med mobiler redo att manageras av kommunen.

- Vi är en liten kommun och det är viktigt att vi kan lära av varandra. Vi har haft ett stort engagemang internt och det är nog en av anledningen att det har fungerat så bra – vi har alla kavlat upp ärmarna. Det är också smidigt med den geografiska närheten till Atea, att ha dem några mil bort så att vi kan åka ner till dem med våra funderingar har underlättat jättemycket, sammanfattar Malin.

Malins tips för ett lyckat införande av EMM som tjänst:
  1. Ha verksamheten med på hela resan
  2. Se till att central it är inkopplade och införstådda med vad ni ska åstadkomma
  3. Arbeta standardiserat
  4. Kavla upp ärmarna och jobba