Hoppa till huvudinnehåll

Frukostmöte - är ni redo för de digitala nationella proven?

Skol-Sverige digitaliseras i rask takt. Genom den nationella digitaliseringsstrategin erbjuds möjligheter att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och kunskapsutveckling. Men utveckling tar tid och kräver kompetensutveckling och ibland förändrade processer och förutsättningar.

Införandet av de digitala nationella proven i grund- och gymnasieskola är en del i detta och 2024 är startskottet.

Detta ställer krav på tekniska förutsättningar, överföring av användaruppgifter och utveckling av digital kompetens på flera nivåer. Varje huvudman har ett stort ansvar att pedagoger och elever är trygga då införandet sker och att det faktiskt fungerar.

Den här frukosten vänder sig till dig som ansvarar för förberedelserna och införandet av de digitala nationella proven.

Vi kommer också berätta mer om Ateas nystartade DNP-nätverk.

I programmet medverkar verksamhetsutvecklare, skolspecialist och IT-arkitekter från Atea.

Innehåll

  • Vem ”fick uppgiften i knät”? Atea delar med sig av sina råd och erfarenheter hur du styr och leder ett framgångsrikt förändringsprojekt.
  • Vad är ePPN, IdP, federation och provisionering? Atea reder ut begreppen och förklarar hur de hänger ihop.
  • Vilken digital kompetens krävs för ett lyckat provgenomförande?
  • Möt experter inom digital kompetens, nätverk, identitetshantering med mer.
  • Nätverka med andra och dela erfarenheter, bli trygg med att ni alla har liknande utmaningar och kan hjälpa varandra.

Ingen ort nära dig?

Hör av dig till oss så kan vi anordna en träff närmare dig.

Kontakta mig om du har frågor

Lisa Kilestad
Specialistsäljare
lisa.kilestad@atea.se