Hoppa till huvudinnehåll

Mötesplatsen för digitalisering av vård & omsorg

Var delaktig i den högaktuella debatten om digitaliseringen av vård & omsorg. 

Vi ser fram emot att möta dig på plats.

Här hittar du oss

Mellan 28-30 juni hittar du vårt Vård & Omsorgorgsteam inom Atea i minglet och i Ateas lokal i Restaurang Bolaget. Hitta hit. Du träffar oss också vid filmvisningarna av "Leva tills jag dör" tillsammans med dokumentärfilmbolaget Film and Tell i Folkets Bio, Adelsgatan 39.

Hoppas vi ses!

Ateas team inom Vård pch Omsorg

Agenda

Onsdag 28 juni

13.45-14.30: Hur ger vi våra äldre möjlighet att leva livet livet ut?

Tillsammans behöver vi aktörer bidra till bättre vård med positiva effekter för brukare, personal och anhöriga. Med hjälp av digitala lösningar och verktyg strävar vi efter minskad ensamhet hos äldre och sköra i samhället, ökad självständighet och trygghet för brukare samt frigöra tid för vårdgivare.

Vi möter Sveriges äldreminister Anna Tenje (M) om äldreomsorgens utveckling i närtid och framtid. Här lyssnar vi in vår ministers syn på de tydliga behov som finns inom äldreomsorgen. Hur kan vi gemensamt arbeta för varje människas rätt till en bättre vardag och en meningsfull äldreomsorg.

Medverkande: Anna Tenje, Social & äldreminister (M)
Malin Sölsnaes, Chef Vård & Omsorg, Atea

Plats: Restaurang Bolaget, Stora torget 16

13:30-13:55: Vad krävs för att alla ska få en meningsfull äldreomsorg?

Äldreomsorgen står inför en svår uppgift: färre behöver ta hand om fler. Hur ska varje människas rätt att få leva livet, hela livet förverkligas? Vilka åtgärder krävs för att de goda exemplen ska bli fler? Vad behöver göras i närtid, och för framtiden?

Under de kommande åren kommer det att råda stor brist på omsorgspersonal, med ett förväntat underskott på uppemot 150 000 undersköterskor år 2030. På många håll är det redan idag svårt att rekrytera och bibehålla medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt hårdnar konkurrensen om personalen över hela välfärdssektorn. Kvaliteten mellan äldreboenden varierar även sett till personalens förutsättningar att främja livskvalitet och de boendes upplevda delaktighet, gemenskap och meningsfullhet i vardagen. Att det demografiska trycket försätter äldreomsorgen i en svår situation har varit känt sedan länge. Problemen tycks många vara överens om, men hur ser lösningarna ut? Vad behöver göras mer konkret för att möta utmaningarna som sektorn står inför? Välkommen till ett panelsamtal som med avstamp dokumentärfilmen LEVA TILLS JAG DÖR – Ögonblick av äldreomsorg tar sikte på möjliga lösningar och åtgärder för att säkra varje människas rätt till en meningsfull äldreomsorg.

Medverkande: Maude Kardell Wahlbäck, kommunikationschef och välfärdsstrateg, Bräcke diakoni, Sandra Hultén Johansson, Direktör, Tre Stiftelser, Josefine Dimberg, Verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg, Atea Sverige, Kjell Stenudd, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Ingela Sjöberg, VD, GoesArt.

Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio 

20.30-22.00: Vad är meningsfull äldreomsorg?

Om att försöka försonas med livets slut, och göra det med humor, värme och flaggan i topp. Utmana din bild om vad äldreomsorgen kan vara – och vad den kan bli. Hur tar man till vara på sin ålderdom?

LEVA TILLS JAG DÖR skildrar Monicas och Ellas vänskap. Monica är en aktivitetscoach som fortfarande sörjer sin bortgångna farmor och Ella en 99-årig boende utan egna barn. Med humor och värme delar de livets med- och motgångar i att åldras och vårdas i livets slutskede. På Kyrkbyn, ett äldreboende 10 kilometer söder om Stockholm, visste de flesta inte vad de andra boende hette innan Monica kom. Hon fångade de boendes intresse med sin extroverta personlighet och spännande idéer. Vid filmens start får vi möta en grupp boende som genom Monicas engagemang utvecklats till ett lekfullt gäng som tillsammans skrattar, skojar, sörjer och tar vara på sin ålderdom.

Plats: Folkets bio, Adelsgatan 39

Torsdag 29 juni

15.45-16.30 Det trygga mobila arbetssättet för vård & omsorg i dag och i framtiden

Tillsammans behöver vi aktörer bidra till bättre vård med positiva effekter för brukare, personal och anhöriga. Med hjälp av digitala lösningar och verktyg strävar vi efter minskad ensamhet hos äldre och sköra i samhället, ökad självständighet och trygghet för brukare samt frigöra tid för vårdgivare.

Många verksamheter inom vård och omsorg för diskussioner om det mobila arbetssättet. För att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden behöver arbetssättet moderniseras. Förutsättningarna för det mobila arbetssättet och för att fortsätta digitalisera för framtiden så ställer det krav på en stabil och modern infrastruktur. Hur har andra gjort? Vilka fallgropar bör du undvika och vilka är de bästa tipsen för att du ska lyckas i din verksamhet?

Medverkande: Josefine Dimberg, Verksamhetsutvecklare, Atea 
Claes Thunström, Verksamhetsutvecklare, Atea

Fredag 30 juni

10.00-10.45: Innovativa digitala lösningar förutsätter en stabil infrastruktur

Tillsammans behöver vi aktörer bidra till bättre vård med positiva effekter för brukare, personal och anhöriga. Med hjälp av digitala lösningar och verktyg strävar vi efter minskad ensamhet hos äldre och sköra i samhället, ökad självständighet och trygghet för brukare samt frigöra tid för vårdgivare.

Det finns många nya tekniska lösningar med ny teknologi, mobila lösningar, automatisering av det som kan effektivisera arbetssättet i vardagen för olika verksamheter inom vård & omsorg.
Hur får vi allt att hänga i hop på ett smart sätt istället för att vi jobbar med enskilda öar av teknik? Vi berättar om hur man lyckas med implementioner så att blir rätt med en stabil infrastrukturen stödjer det nya arbetssättet.

Medverkande: Mari-Louise Ekelund , Verksamhetsutvecklare, Atea 
Terese Rehn, Verksamhetsutvecklare, Atea 

Plats: Restaurang Bolaget, Stora torget 16

 

Har du frågor?

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg
Skicka e-post