Hoppa till huvudinnehåll

Skola i Almedalen

Mötesplatsen för digitalisering i skolan

Var med i de färska debatterna och lyssna in på hur skolans digitalisering kan främja lärandet i vår snabbt föränderliga värld.
Hur kan skolan utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar? Atea skola finns på plats och tar tempen.

Här hittar du oss

Mellan 27-30 juni hittar du Atea på Restaurang Bolaget där vi diskuterar och inspireras av skolans digitaliseringsfrågor.

Restaurang Bolaget, Stora Torget 16, 621 56 Visby. Hitta hit.

Agenda

 

Onsdag 28 juni 

8.30-9.30: Är svensk skola bäst i världen?

Håller skolan jämna steg med samhällsutvecklingen, där elever får en kunskap som bidrar till att utveckla deras digitala kompetens inför framtiden? 

Atea Skola bjuder in ungdomar och elever till våra morgonseminarier för att diskutera en eller flera sakfrågor med syfte att hitta en balanserad och saklig debatt kring samhällsfråga.

Frukost serveras.

10.00-10.45: Digitala nationella prov – solklart eller kaos?

2024 påbörjar Skolverket genomförandet av nationella prov digitalt. Är skolan redo för genomförandet, med teknik, säkerhetslösningar och nätverk? Hur ser den digitala kompetensen ut för lärare och elever?

11.00-12.15: Skolans digitalisering – ett misslyckat experiment?

Digitaliseringen banar väg för ett nytt och mer differentierat lärande, men frågor kring utmaningar och risker behöver bli en naturlig del i samtalet för att synliggöra lärandeprocessen med eleven i fokus. Vad är nästa steg för skolans verksamhet och undervisning kopplat till digitalisering?

Enklare lunch serveras.

14.45-15.30: Kan chatboten verkligen stötta lärandet?

AI-verktyg som chatbots skapar nya snabba vägar till lärande för skolans elever genom lättillgänglig information och problemlösning. På vilket sätt kan skolan integrera AI-tjänster som en naturlig del av undervisningen för att skapa goda förutsättningar till ungas innovation och livslångt lärande?

Torsdag 29 juni

08.30-09.30: Är elevens mobil bara till besvär i klassrummet eller kan den involveras i undervisningen?

Tekniken blir alltmer en integrerad del av undervisningen, men mobiltelefonen förblir i skolan en outnyttjad möjlighet till lärande. På vilka sätt kan elever tillsammans med lärare utforska det mobila lärandets möjligheter. Hur ser eleverna på detta?

Atea Skola bjuder in ungdomar och elever till våra morgonseminarier för att diskutera en eller flera sakfrågor med syfte att hitta en balanserad och saklig debatt kring samhällsfråga.

Frukost serveras.

10.00-10.45: För-och nackdelar med tjänstemobiler för lärare?

Skolan är i behov av snabb och säker kommunikation i händelse av akut situation och larm. Hur kan tekniken integreras på ett effektivt sätt så att de faktiskt också gynnar undervisnings- och inlärningsupplevelserna för eleverna? 2023 - året då lärarkåren får tjänstemobiler.

11.00-12.15: Mobilen ett måste för all personal inom skolan?

För många yrkesgruppen är tjänstemobiler en ickefråga. Kan ett införande av mobiltelefon till lärarkåren ge insikt i frågor om integritet, säkerhet, ekonomisk hållbarhet, lärande och utbildning samt administrativa uppgifter?

Enklare lunch serveras.

13.45-14.40: Är penna och papper avgörande för det livslånga lärandet?

Digitala verktyg underlättar för studier på distans och självlärande. Att skriva med penna har visat på förbättrat minne och läsning ur bok ökar djupförståelsen av information. Vilka för-och nackdelar finns med olika verktyg och på vilka sätt kan dessa komplettera varandra i den digitala tidsåldern?

14.45-15.30: Kan vi få fler elever att klara grundskolan med hjälp av digitala läromedel?

Förra året nådde var fjärde elev inte kunskapskraven i ett eller flera ämnen och saknade därför fullständiga betyg från grundskolan. På vilket sätt skall skolan vända trenden? Kan en systematisk användning av digitala läromedel stävja sjunkande skolresultat i grundskolan?

Fredag 13 juni

08.30-09.30: Kan AI stödja skolresultat eller är det fusk?

AI i skolan har under året fått både kalla handen och öppna famnen. På vilka sätt kan artificiell intelligens användas som ett stödverktyg och vilka användningsområden finns i skolan? Till exempel chat GPT och annat. Hur kan användningen av AI ske etiskt och rättvist? Hur ser ungdomar och experter på detta?

Atea Skola bjuder in ungdomar och elever till våra morgonseminarier för att diskutera en eller flera sakfrågor med syfte att hitta en balanserad och saklig debatt kring samhällsfråga.

Frukost serveras.

11.00-12.15: Bra skolverksamhet har inget med tur och tillfällighet att göra

Genom att använda tillgänglig data kan lärare och skolledare analysera och utvärdera undervisningsresultat för att få en mer nyanserad förståelse för elevers behov och framsteg. Hur kan data användas för att höja undervisningens kvalitet för att i förlängningen öka elevens prestation och framgång?

Enklare lunch serveras.

13.45-14.30: Hur säkras skolor från intrång?

Med alltmer digitaliserade lärandemiljöer blir också dataintrång allt vanligare. Hur kan skolan se över sina säkerhetslösningar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda känslig information?

 

Almedalen: Mingla om framtidens skola

Skolans uppdrag i förändring. Vad har du för tankar kring hur vi säkrar framtidens kompetensförsörjning? Mingla med oss den 28 juni i Almedalen.

Säkra din plats på minglet

Har du frågor?

Anna Rodriguez
Anna Rodriguez
Projektledare
anna.rodriguez@atea.se