Hoppa till huvudinnehåll

Medverkande

Möt våra talare som accelererat och skapat effekt i verksamheten!

Expert: Linda Rothan Cederberg LinkedIn Icon

Analytics & Data Manager, Electrolux

Linda Rothan Cederberg har de senaste 15 åren arbetat med storskaliga IT-transformationsprojekt, analys- och BI-lösningar i internationella tillverkningsföretag i Frankrike och Sverige. Hon har erfarenhet från kemi-, fordons- och nu senast från vitvaruindustrin. Målet är alltid att balansera behoven hos människor, processer och verktyg för att uppnå effektivt beslutsfattande och operationell excellens som drivs av data.

Linda leder för närvarande arbetet kring Analytics för Electrolux Industrial Operations Europe, och skapar synlighet av den komplexa försörjningskedjan i ett av världens ledande vitvaruföretag.

Möt Linda i expertpanelen

Expert: Ingrid Höög LinkedIn Icon

Koncernchef, Wise Group

Ingrid Höög är en inspirerande ledare som brinner för att skapa resultat och effekt genom sitt ledarskap. Att människorna i organisationen utvecklas och trivs på jobbet är minst lika viktigt som affärsmässiga resultat. Hon har lång erfarenhet av att driva bolag och sitta i ledande positioner men även erfarenhet inom försäljning och att driva eget bolag.

Ingrid är sedan fyra år tillbaka koncernchef på Wise Group som består av sex specialistbolag inom HR-relaterade konsulttjänster. Tidigare har hon varit VD för dotterbolaget Wise Professionals.

Möt Ingrid i expertpanelen

Expert: Caroline di Paolo

HR-chef, Norrenergi

Caroline di Paolo är HR-chef på Norrenergi där fokus är att skapa aktiviteter för att maximera konkurrenskraften, skapa goda ambassadörer och en god företagskultur. Norrenergi har också jobbat på ett kreativt sätt för att säkra kompetensförsörjningen inom en bransch där det finns kompetensbrist. Caroline drivs av att få till ett affärs- och verksamhetsnära HR och brinner för ledar- och medarbetarutveckling.

Caroline di Paolo har 16 års erfarenhet inom HR där hon jobbat inom en rad olika branscher. Hon har byggt upp HR-funktionen på olika bolag och jobbat hårt för att HR ska hamna högt på agendan. 

Möt Caroline i expertpanelen

Expert: Roger Orr

CISO, Nacka kommun

Möt Roger Orr, informationssäkerhetssamordnare på Nacka kommun. I rollen ingår att aktivt delta i kommunens digitaliseringsresa genom att integrera informationssäkerhetsarbetet med kommunens inköps-, projekt- och systemförvaltningsprocesser. Peter har lång erfarenhet från olika roller inom IT och har efter ett flertal år i olika teknikerroller arbetat bland annat som Problem Manager samt förvaltningsledare IT för IT-stödet i ambulansverksamheten inom Stockholms läns landsting.

Möt Roger i expertpanelen

Erik Vallgren LinkedIn Icon

Region Västerbotten

Möt Erik Vallgren, chefsarkitekten på Region Västerbotten och projektägare till Intelligent Automation. Eriks bakgrund består av över 15 års erfarenhet inom digitaliseringens hela livscykeln med olika roller inom ledning, styrning, utveckling, arkitektur och integration inom olika sektorer.

Markus Lundström

Volvo Cars Sverige

Markus Lundström har en lång erfarenhet inom olika roller på Volvo Cars. Han har jobbat i tio år inom digitaliseringsområdet ur ett konsumentperspektiv. Och under de senaste åren har Markus skiftat mot den digitala transformationen ur ett slutanvändarperspektiv för interna roller inom företaget. Ett fokusområde handlar om utveckla verktyg för människor i olika roller för att göra deras liv enklare.

Christèl Åberg

Högskolan Väst

Christèl Åberg är specialistsjuksköterskan inom demensvård som undervisar på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst, hon möter studenter på grundprogrammet samt specialistutbildningarna.

"Jag tyckte att projektet med en ”avatar i klassrummet” vore intressant att prova i mötet med studenterna tidigt i utbildningen där dialog med en patient övas. Att kunna ta en aktiv roll i ett rollspel kräver en förståelse och insikt i det moment som skall efterliknas, och för de studenter som aldrig mött en patient, blir detta svårt. Avataren kan då hjälpa studenterna till att utveckla sin dialog".

Lisbeth Hillström

Högskolan Väst

Lisbeth Hillström är sjuksköterska och universitetsadjunkt på Högskolan Väst i Trollhättan och undervisar i grundutbildningen till sjuksköterska.

"Jag har varit med och utvecklat institutionens  KLC (Kliniskt Lärande Centrum), där jag även undervisar studenterna. Därför kändes det naturligt att delta i Avatar-projektet för att använda som ett ”verktyg” i undervisningen på KLC. Avataren bidrar med att utmana studenterna i hur sjuksköterskan på ett pedagogiskt sätt för ett vårdande samtal med patient, mer än vad de rollspel vi idag erbjuder studenterna".

Daniel Jakobsson LinkedIn Icon

Trafikverket

Daniel Jakobsson är handledare för forskningsprojekt där Trafikverket och Linköpings Universitet samarbetar där de forskar kring hur Al-tekniken hjälper dem att beräkna och undvika störningar i tågtrafiken. Han är också strateg på Trafikverket med ansvar för att utveckla den datadrivna verksamheten och analys inom centralfunktion-ekonomi och styrning på Trafikverket.

Emma Hessbo

Ronneby kommun

I Emma Hessbos roll som Digitaliseringsstrateg i Ronneby kommun ingår det att hitta koncernövergripande synergier och samverkansmöjligheter över hela verksamheten där digitaliseringen utgör ett av kommunens tre fokusområden. Med sina 15 års erfarenhet av projektledning så leder Emma de utvecklingsprojekt som genomförs. Ronneby har kommit väldigt långt i sin digitala resa på väldigt kort tid och sticker ut med sin digitala familj men också med lösningen Ronneby Live.

Arkadi Danilov LinkedIn Icon

Asköy kommun

Arkadi Danilov är verksamhetsarkitekt och rådgivare inom digitalisering på Asköy kommun i Norge. Efter flera år som teknisk projektledare och lösningsarkitekt har han de sista fyra åren arbetat med verksamhetsarkitektur och att leda olika digitaliseringsprojekt på Asköy kommun. Han deltar även i flera regionala samarbetsprojekt kopplat till digitalisering.

Annikki Tinmark

Trelleborgs kommun

Annikki Tinmark är socialchef och förvaltningschef i Trelleborgs kommun sedan flera år. Hon har lång och gedigen erfarenhet från socialtjänsten och har alltid brunnit för effektiva processer, digitalisering och att hela tiden vara i framkant.

Nina Friberg LinkedIn Icon

Region Skåne

Nina Friberg, informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare har mer än tio års erfarenhet av arbete med dataskydd inom offentlig verksamhet inom Region Skåne och Räddningstjänsten. Ett av hennes viktigaste fokusområde är juridiska frågor inom säkerhet och lagring av data.

Peter Feldt LinkedIn Icon

Region Skåne

Peter Feldt har de senaste 18 åren arbetat med ledning av IT-verksamhet och säkerhetsfrågor. Han har lång erfarenhet av hur rätt val av teknik är en förutsättning för att uppfylla kraven på säkerhetslösningarna när det gäller informationssäkerhet, integritetsskydd och dataskydd.

Christina Karlström

Yrkesakademin

Christina Karlström är sedan tre år tillbaka dataskyddsombud på YrkesAkademin AB. Hon är även  administrationschef och har funnits i företaget i 15 år. Med sin långa erfarenhet i olika roller inom företaget har hon en mycket god insikt i och förståelse för verksamheternas vardag och hur mycket personuppgiftsbehandlingar som sker i det dagliga.

Gabriella Norberg LinkedIn Icon

Moderator & Platschef Sundsvall, Atea

Gabriella ser med glädje och nyfikenhet på alla de nya digitala initiativ som växer fram hos verksamheter inom alla branscher. Allra mest spännande blir it när effekterna syns ända ut i händerna på de människor som arbetar i organisationer inom myndigheter, regioner, kommuner och privata företag

Stefan Fasth LinkedIn Icon

Moderator & Innovation management officer, Atea

Stefan älskar att utveckla verksamheter och organisationer. För Stefan är "innovation" ett arbetssätt och ett mindset, inte slutresultatet. För även om inte alla kan skapa nästa radikala innovation som fullständigt vänder upp och ner på en bransch, så kan alla använda innovativa metoder och verktyg som tillsammans med högt uppsatta mål skapar effekt på riktigt.