Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till ASF Forum

Agenda

Låt oss sprida det nordiska hållbarhetsarbetet till resten av världen. Var med och sätt fokus för it-branschens arbete inom hållbarhet.

Hela världen tittar på Sveriges och Nordens arbete med hållbarhetsfrågor inom it. Ingen annanstans ställer konsumenter och inköpsorganisationer lika höga krav när det gäller miljömässig och social hållbarhet kopplat till it. Detta faktum vill vi dra nytta av för att sprida det framgångsrika svenska och nordiska sättet att arbeta med frågorna till hela den globala it-industrin.

Var med och diskutera hur svenska företag kan sätta agendan för det globala hållbarhetsarbetet i it-branschen samt hur transparens kan fungera som drivkraft för hållbar utveckling.

Med ASF Forum påskyndar och underlättar vi hållbarhetsarbetet samtidigt som vi uppnår ett tydligt globalt fokus på hållbarhetsfrågorna.

Dagen består av seminarier där keynotes varvas med paneldebatter, workshops och nätverkande er deltagare emellan.

Agenda

Med reservation för ändringar

08:15 Frukostseminarier

Kundperspektivet i lifecycle management - vad hjälper eller stjälper? 

Kunder har en avgörande roll i det cirkulära resursanvändandet. Utbildning, policys och andra faktorer spelar en viktig roll i avgörandet av hur länge resurser används och vad som görs när de inte längre används. Dialogen i denna session syftar till att dela erfarenheter, möjligheter och utmaningar.  

Sessionen hålls av: Katie Schindall - Director Circular Economy, Cisco

 

Vägen mot Netto noll – så sätter du mätbara, realistiska och vetenskapligt baserade klimatmål

Resan mot en framtid med Netto noll koldioxid-utsläpp är igång och både offentliga verksamheter och privata företag förväntas nu definiera sina egna Noll-netto mål. Under det här inspirerande frukostseminariet får ni guidning av Dell Technologies och Ernst & Young inför er egna resa mot Netto noll klimatmål. Vi berättar om den nya Netto Noll-standarden och ger er konkreta råd hur ni på bästa sätt når dit med mätbara, realistiska och vetenskapligt baserade mål där hela värdekedjan står i fokus.

Sessionen hålls av: 

  • Ingrid Cornander - Associate Partner, Head of Climate Change and Sustainability Services, Ernst & Young AB
  • Louise Koch – Director, Global Social Impact Customer Engagement, Dell Technologies
  • Katarina Kenne – Account Executive & Sustainability Lead, Sweden, Dell Technologies

 

HP - vår väg till att bli världens mest rättvisa teknikföretag

HP siktar på att vara det mest hållbara och rättvisa teknikföretaget i världen. Under denna session kommer vi fokusera på betydelsen av rättvist och hur vi planerar att hantera utmaningarna tillsammans med interna och externa aktörer.

Sessionen hålls av:

  • Angelica Malmstedt - HR-chef, HP
  • Daniel Antonsson - Diversity Manager, HP
  • Didier Cayrac - EMEA Sustainable Impact Lead, HP

 

Verktyg för att utveckla en strategi för hållbar it  

En heltäckande strategi för hållbar it kan minska behovet av utrustning, sänka klimatfotavtryck och energianvändning samt göra it-driften mer hållbar. HPE berättar mer om sina kostnadsfria verktyg som hjälper verksamheter att utveckla eller uppdatera sina strategier.

Sessionen hålls av: Dr. John Frey - Chief Technologist, Sustainable Transformation, HPE

 

Unika skräddarsydda miljölösningar med kundfokus från Lenovo 

Under seminariet kommer Lenovo berätta om minskade utsläpp, återvunnet material, förpackningar och logistik. Vi kommer även tala om vad vi kan göra lokalt här i Sverige/Norden och hur vi kan skräddarsy unika miljölösningar för just er verksamhet. 

Sessionen hålls av:

  • Thomas Hedin - Environmental and Sustainability Affairs Manager, Nordics and Benelux, Lenovo
  • Stefan Brechling Larsen - Global Head of Environmental Services, Lenovo
09:00 Välkomna

.

09:10 ASF fyller fem! Detta har vi åstadkommit tillsammans

Fem år av att kommunicera nordiska organisationers hållbarhetsprioriteringar till den globala it-branschen. Fem rapporter som alla pekar på områden där vi behöver ta ordentliga kliv – och det snabbt. Fem år av värdefull och fruktbar dialog om hur it kan (ska!) bli mer hållbart. Det här är berättelsen om vad vi åstadkommit tillsammans hittills – och hur vi ska öka takten framåt.


Talare: Chiara Selvetti, Hållbarhetschef Atea Sverige

09:25 Rundabordssamtal - introduktion

.

09:35 Keynote: Hållbar it i ett globalt perspektiv – och hur det drivs av Norden, Responsible Business Alliance

Responsible Business Alliance (RBA) är IT-industrins samarbetsorganisation för hållbarhetsfrågor. Mer än 150 företag från IT- och elektronikbranschen är medlemmar, från ledande globala varumärken till underleverantörer. Deborah Albers berättar mer om hur branschen samarbetar för att förbättra arbetsförhållanden, minska klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten – och hur nordiska organisationer är ett viktigt bidrag i det arbetet.


Talare: Deborah Albers, Vice President Responsible Business Alliance

10:00 Norden har talat - Detta är it:s viktigaste framtidsfråga

Vi avslöjar temat för den femte rapporten från Atea Sustainability Focus som bygger på den hållbarhetsfråga som nordiska organisationer anser allra viktigast. Det blir både diskussioner med medlemmarna i ASF Advisory Board och representanter från it-industrin om rapportens rekommendationer och hur de kan bli verklighet.


P.S. I år innehåller rapporten ett nytt, spännande och viktigt inslag som du inte vill missa.

10:35 Paus - fika och mingel

.

10:55 Rundabordssamtal 

.

11:20 Keynote: Så gör vi hållbarhet till en angelägenhet för alla, varje dag – HP:s transformationsresa och vad vi har lärt oss på vägen, HP

Didier Cayrac ge ett nytt perspektiv på hur en global aktör som HP hanterar tillverkning och hantering end-of-life av IT-produkter, och hur de stöttar kunder i deras hållbarhetsresor.


Talare: Didier Cayrac, EMEA Sustainable Impact Lead, Hewlett Packard

11:40 Keynote: Nya möjligheter för hållbar innovation, HPE

Stora framsteg har gjorts inom hållbar it, men förbättringspotentialen är fortsatt stor. Innovationer inom it-optimering, kylning, lagringsteknik, återanvändning och hantering av data kan drastiskt minska energiförbrukningen och klimatavtrycket.


Talare: John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation, HPE

12:00 Case: Södertörns högskola lever som man lär

På Södertörns högskola i södra Stockholm utbildas tusentals studenter i hållbarhet, och lärosätet är verkligen ett exempel på hur man lever som man lär. Under flera år har Södertörn framgångsrikt utmanat de klassiska treårskontrakten, minskat resursförbrukningen med arbetsplatser och hittat smarta lösningar för att ge produkter ett längre liv. Välkommen att inspireras av den drivande kraften bakom det hela, Johan Reynols.

Talare: Johan Reynols, Handläggare inköp och medlem av Leadership for change, Södertörns Högskola

12:20 Lunch 

13:15 Banbrytarna: Möt organisationerna som tagit täten

De vill använda sin köpkraft fullt ut för att bidra till mer hållbar it. De vill skapa nya och bättre sätt att köpa och använda it på. Nätverket ASF Leadership for Change samlar nordiska organisationer som bestämt sig för att ta ett större ansvar, visa ledarskap, leda omställningen mot mer hållbar konsumtion av it och därigenom visa vägen för andra, växa själva och förändra en hel bransch. Nu är de här för att inspirera dig.

13:40 Rundabordssamtal

14:15 Keynote: Mot en koldioxidfri digital transformation, Dell Technologies

Den digitala transformationens accelerationstakt möjliggör för oss att skapa kontakt, samarbeta och skapa värde på ett sätt som vi inte skulle kunna föreställt oss bara för några år sedan. Den har också skapat möjligheter att driva hållbarhet och en utfasning av fossila bränsler i alla led. Hör hur Dell Technologies driver hållbar innovation framåt – från produktdesign som minskar avfall och utsläpp, inklusive framtidsblickande prototyper såsom Concept Luna, till digital hybrid och gröna datacenterlösningar som hjälper kunder att påskynda sin resa mot Netto-noll utsläpp. 

Talare: Louise Koch, Director of Global Social Impact Customer Engagement, Dell Technologies

14:40 Keynote: Från en linjär produktresa till livscykel approach, Cisco 

För att kunna förverkliga en cirkulär ekonomi är det avgörande att vi utvecklar hur vi lyckas med en hållbar livscykelhantering och övervinner det invanda momentum som finns i den linjära produktresan. Denna session kommer att fokusera på angreppssätt för att ändra denna dynamik, från produktdesign till konsumtion. 

Talare: Katie Schindall, Director Circular Economy på Cisco

15:00 Fika - Paus och mingel 

.

15:30 Case: Bolidens första steg mot hållbar it

Bolidens ambitiösa hållbarhetsmål rör inte bara gruvverksamheten utan har även letat sig in på it-avdelningen. Där jobbar Emelie Lundberg med att skapa smarta processer för återtag, förlänga produkters livslängd genom reparationer och underhåll samt dialogen med leverantörerna vid inköp. Det handlar mycket om att gräva där man står och göra det man kan. På ASF Forum berättar hon mer! 

Talare: Emelie Lundberg, Manager End User Experience, Boliden

15:50 Rundabordssamtal

.

16:15 Inspiration: Better tech, better future, Märtha Rehnberg 

Nationalekonomen och futuristen Märtha Rehnberg avslutar dagen med en tankeväckande energikick. I jakten på en hållbar värld kan tekniken vara vår värsta fiende eller vår bästa vän. Det här krävs för att styra tekniken i rätt riktning – mot en bättre framtid. 

Talare: Märtha Rehnberg

16:45 Summering

17:00 Mingel

-

 

Eventpartners

 

 

Frukostpartner

Tillbaka till ASF Forum