Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Event

Underlätta för skolväsendet med smarta teknologier

”Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration”, heter det ända sedan 2017 i nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Målgrupp

Skolledare, pedagoger, strateger, utvecklingsledare, administratörer m.fl.

När Lärarnas Riksförbund tidigare i år frågade ett representativt urval av medlemmar om deras arbetssituation, uppgav tre av fyra lärare, 75 procent, att de inte har tillräckligt med tid att göra det de ska. En majoritet uppgav hög administrativ arbetsbelastning som ett av de största arbetsmiljöproblemen på deras arbetsplats.

Vidare lyfter även Lärarförbundet att nio av tio lärare inte hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid: – Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

En väl genomtänkt digitalisering syftar till att bli en katalysator för förändrade och förbättrade arbetssätt. Dessa arbetssätt kan i kombination med smart teknologi bidra till att underlätta för lärare genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt främja kvalitetsarbetet, frigöra tid, minska den administrativa bördan, effektivisera kommunikation och dokumentation, och därmed göra enkla men betydande förflyttningar som underlättar personalens arbetssituation.

Under detta webinar får vi lyssna till några goda exempel på när smart digitalisering gör skillnad på riktigt, för att stötta såväl lärare, som skolledare och elever.

Syfte

Vi på Atea vill med detta webinar belysa några exempel på när innovation med små medel adresserar några av skolvärldens storskaliga utmaningar.

Mål

Efter detta webinar har du:

fått inspiration och information om hur olika smarta teknologier kan bidra till administrativ lättnad, ökad kvalitet, och smart dokumentationfått ta del av andra kommuners framgångar i arbetet med dessa tjänster

Medverkande

Royal Schedule
Royal Schedule använder avancerade matematiska algoritmer, däribland AI, för att lägga optimerade scheman.
”Hitta ditt optimala schema. Royal Schedule hjälper dig att spara tid och lägga scheman med hög kvalité, utifrån dina villkor. Allt automatiskt i bakgrunden. Med Royal Schedule går ni från tjänstefördelning till lagt schema på en dag. Det är vad vi kallar effektivisering!”

Cosafe
Från vardagshändelser som hot, bråk och försvunnen elev till allvarliga incidenter och storskaliga kriser.
”CoSafe erbjuder en enorm trygghet till alla medarbetare. Att kunna kommunicera smart, systematiskt snabbt kring olika akuta händelser är enormt värdefullt och trygghetsskapande. Vid akuta händelser kan alla både larma och varna andra enheter, medarbetare och krisledningsgrupper. Till exempel används CoSafe vid försvunnen elev - det tar mindre än 15 sekunder för informationen med beskrivning och bild att nå ut till alla sökare. Rektor kan samtidigt snabbt kontakta både polis och vårdnadshavare. Det är enormt enkelt att använda CoSafe och uppskattat bland både skolledning och medarbetare.”

Kvalitetskortet
Allas delaktighet och tillgänglighet.
”Kvalitetskortet är ett webbverktyg som på ett enkelt och effektivt sätt hanterar det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola. I tjänsten är det pedagoger i förskola och grundskola som driver och dokumenterar sitt kvalitetsarbete. Förskolerektorer och rektorer är de pedagogiska ledarna som kontinuerligt följer de handlingar och aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Huvudman har fri insyn i alla processer och utvecklingsområden som pågår. Förenkla och förbättra det praktiska systematiska kvalitetsarbetet med Kvalitetskortet.”

Agenda

14.30-14.35 Introduktion Atea
14.35-15.00 Royal Schedule
15.00-15.25 Cosafe
15.25-15.50 Kvalitetskortet
15.50-16.00 Frågor och avslutning

Hälsningar

Vännerna på Atea Skola

Tid för event
29/9 2021, 14:30 - 16:00
Var
Online
Kostnad
Kostnadsfritt.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer