Hoppa till huvudinnehåll

Medverkande

Möt våra talare som siktat högt och nått långt! Hade du inte möjlighet att delta på Atea Insikt eller missade du något av våra pass? Gå till On demand och se allt från dagen!

Åsa Nimmervoll

Peab

Peab har som strategi att bygga framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling. Med den digitala medarbetaren Roberta har de lyckats frigöra tid till kvalitetshöjande aktiviteter som bidrar till organisationens mål och ökar affärsvärdet. Roberta tar hand om de repetitiva och manuella uppgifterna, och istället kan medarbetarna lägga tid på mer stimulerande och värdeskapande arbetsuppgifter.

Åsa Nimmervoll, RPA-ansvarig på Peab, berättar om resan i att effektivisera verksamheten, vad de lärt sig på vägen och vilka konkreta nyttor det skapat hos dem.

Annika Samulesson och Anna Svedberg

Mölndals stad

Mölndals stad arbetar med automatiserade processer som en del av stadens digitaliseringsstrategi, att effektivisera arbetssättet. Idag kan de nyttja den fulla potentialen till det medarbetarna brinner för, istället för att sitta med manuella och repetitiva uppgifter.

Genom att effektivisera processen kring ekonomiskt bistånd har handläggningstiden minskat med flera veckor, vilket ger fördelar både för sökande och handläggare. För medarbetarna har detta möjliggjort för handläggarna att lägga mer tid på att hjälpa medborgare ut i arbete.

Annika Samuelsson, Digitaliserings- och IT-chef och Anna Svedberg, IT-projektledare berättar om utmaningarna utanför tekniken, hur de gått tillväga och vad de lärt sig på vägen.

Tony Mc Carrick

Södertälje kommun

Under 2018 utsågs Tony Mc Carrick till digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun. Sedan dess har Södertälje bland annat lanserat en helt ny e-tjänstplattform, skaffat en chatbot till kommunens hemsida och en mjukvarurobot som automatiserat bland annat frånvarorapportering och bokning av färdtjänst. 

Södertälje har också öppnat upp kommunens data. De delar skoldata till Hemnet.se som nyttjar datan i sin kartbild vid bostadssök för att rita ut kommunens skolor och förskolor. Nu ligger fokus att ytterligare utnyttja öppen data och att skapa ett stabilt ekosystem med uppkopplad och sammankopplad data, i syfte att skapa nya tjänster för ökad samhällsnytta.

Tony berätta om vilka superkrafter som man bör använda för att få det att hända!

Marcus Velin

Telia

Samarbete, innovationskraft, privacy by design och en stor dos mod och envishet krävdes när Telia skalade upp ett frö av en idé till prisbelönt standardiserad tjänst.

Tjänsten används idag av såväl Malmö stad och Finlands största pizzakedja, som av Folkhälsomyndigheten i kampen mot covid-19.  

Marcus Velin, Kommersiell produktchef för Crowd Insights at Telia kommer att dela med sig av resan från idé till pris för ‘Digital Project of the Year’ på CIO Awards 2020.

 

Gisela Bosco

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB bidrar till att stärka Malmös attraktionskraft och har omorganiserat sig för en effektiv digitaliseringsresa. 

Gisela Bosco är chef för kundinnovation och berättar om arbetet med att förbättra kundupplevelsen, och hur man lyckas skapa nytta för hyresgästerna och samtidigt förbättra vardagen för medarbetare med hjälp av digitala möjligheter.

Robert Carlén

Hästens Sängar

Robert Carlén kallar sig själv CFO 2.0 inom Hästens efter att återkommit som CFO 2017 för en andra omgång. Han driver utöver sin CFO roll Hästens Digitala Transformation - Med starkt fokus på att sätta kunden och de anställda i centrum, när de nu stegvis byter ut ERP system och skapar en ny flexibel och skalbar plattform för stark tillväxt.

Lyssna till insikterna som fick Hästens att våga ta steget, hur det har revolutionerat kundupplevelsen och vad det har inneburit för hela verksamheten - från marknadsföringen till produktion och leverans. Det är en inspirerande historia om ett företag som fortsätter göra Sverige stolta på den internationella arenan.

Gisela Lejonqvist

Västervik Miljö & Energi

Västervik Miljö & Energi har ett ovanligt stort samhällsansvar med avfall och återvinning, biogas, elnät, elhandel, fjärrvärme, vatten och avlopp, stadsnät och entreprenadverksamhet. Som kommunalägt bolag med samhällsviktig verksamhet möter man många nya lagkrav vilket gör det viktigt att hålla ordning på och skydda sin information.

Gisela Lejonqvist är Digital strateg och Informationssäkerhetsansvarig med bakgrund från Försvarsindustrin. Hon berättar om hur hon jobbar med verksamheterna för att de på ett strukturerat sätt skapar bättre styrning av information, ordning och reda.
Det inkluderar verktyg, processer och ett förändringsarbete för att förbättra kulturen och göra arbetet till en enkel och naturlig del av vardagen.

Stefan Karjalainen

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn arbetar brett med att fördela ut kunskap och förståelse inom informationssäkerhet inom hamnens olika arbetsområde från vd till stuvare. Det krävs för att Helsingborgs Hamn idag ska klassas som samhällskritisk verksamhet och då lyder under NIS-direktivet.

Möt Stefan Karjalainen, Senior Infrastruktur Specialist som sedan 2001 har arbetat med olika IT-infrastrukturslösningar både inom och utanför landets gränser och sitter idag i Helsingborgs Hamns IT-avdelning.

Gustav Wendefors

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun har sedan hösten 2019 haft en stort fokus på att automatisera enklare arbetsuppgifter med hjälp av RPA. Något som har varit viktigt sedan dag ett är vikten av att alla i organisationen känner sig trygga och förstår vad dessa automatiseringar handlar om, därför har mycket fokus lagts på utbildning och dialog tillsammans med verksamheterna.

Nu står kommunen inför en ny spännande satsning då de ska rekrytera och starta upp en automatiseringsfabrik. Fokus kommer att ligga på att samla kompetenser kring verksamhetsutveckling med hjälp av automatisering.

Gustav Wendefors, utvecklingsledare på Gislaved, är den som kommer leda det nya teamet och berättar om de viktigaste lärdomarna som kommunen tagit med sig hittills på sin resa.

Ole Lidegran

Lärande i Sverige AB

Möt Ole Lidegran, CIO på Lärandegruppen som utmanar kollegorna i visionen - att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden, utan att procentuellt växa på huvudkontoret. Det kräver att man tänker nytt, jobbar smartare och alltid tar vara på nya möjligheter. Lyssna till Oles erfarenheter och konkreta tips från pågående automatiserings-projekt inom områdena HR & Ekonomi, och bli utmanad av hans tankar om framtiden.

Lärandegruppen är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. Målet är att vara en stilbildare inom svensk skola.

Katarina K Nylöw

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad var tidiga med att utveckla verksamheten med hjälp av modern teknik och har sedan 2017 nyttjat mobilt arbetssätt med personliga enheter för undersköterskorna i hemtjänsten. Det är sedan länge en etablerad succé som nu rullats ut i hela staden.

Möt Katarina K Nylöv - undersköterskan från Lundby som varit med och drivit projektet som en digital ambassadör för sin yrkesgrupp. Hon har stora erfarenheter av att metodiskt driva en mycket stor förändring bland både vårdare och vårdtagare och vad som krävs för att lägger en viktig grund för många nya möjligheter framöver.

Katarina delar med sig av de viktigaste nyttorna, hennes erfarenheter och nycklarna som gjort initiativet till en succé!

Andreas Stenlund

Boliden

På Boliden är digitala förmågor viktiga i arbetet med att effektivisera och minska risker. Möt Andreas Stenlund, IT-chefen med visioner och fokus på förändring och som tillsammans med en bra relation till verksamheten släpper lös innovationskraften i hela organisationen. Med sig kommer Andreas ha Peter Burman, Chef för Gruvautomationsprogrammet Boliden.

På Boliden har man kommit långt i att "sätta data i händerna" på de som är närmast verksamhetens utmaningar. De berättar om effekten och nyttan det har skapat och hur de har lyckades men också om lärdomar på vägen från sina initiativ.

Christian Lewenhaupt

Telia

Telia Crowd Insights är skapat för att fler i organisationen ska kunna tillgodogöra sig insikterna från historisk och löpande data om rörelsemönster, och använda som ett strategiskt verktyg för t.ex. planering, utveckling och effektmätning. Det passar utmärkt även för företag verksamma inom t.ex. retail, fastigheter och kollektivtrafik.

Christian Lewenhaupt, Affärsutvecklare för Crowd Insights, Telia, arbetar för att fler kommuner och städer ska använda anonymiserad och aggregerad rörelsedata från mobilnätet i verksamheten.

Telia Crowd Insights tilldelades priset för ‘Digital Project of the Year’ på CIO Awards i december 2020.

Erik Westlund

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av Sveriges största arbetsgivare som ansvarar för hälsovård, kollektivtrafik och regional utveckling i Västsverige.

VGRs Service Desk hanterar felanmälan, beställningar, förfrågningar och användarstöd för IT och telefoni för mer än 55 000 användare, och de tar årligen emot 300 000 telefonsamtal, chattar och ärenden från kunder.

Möt Erik Westlund, enhetschef för Service Desk. Han berättar om VGRs förändrings och digitaliseringsresa och hur de använder deras nya plattform till att öka effektiviteten, kvaliteten och tillgängligheten på supporten. Erik har arbetat som inom IT I över 20 år och som ledare inom IT Service Management i mer än 10 år.

 

Mikael Pankko

Region Skåne

Region Skåne inför en regiongemensam dokumenthanteringsplattform med integrerad ärendehantering för Skånes 1,3 miljoner medborgare.

Plattformen DokIT, som baseras på OpenTexts produktsvit, ska ligga som ett grundfundament och bland annat hantera och ha koll på versionshantering, gallringregler, granska/godkänna-flöden, sekretessregler och självklart verka som en ytterst kompetent sökmotor i dokumentdjungeln.

Idag används plattformen i det centrala diariet och i politiska sammanhang för t ex nämndsadministration.

Region Skåne utvecklar även en digital lösning för att hantera utlysning och handläggning av regionala bidrag inom olika områden. Förutom att erbjuda medborgarna ett enhetligt gränssnitt, en smidig och digital lösning så adderas nya möjligheter för regionen inom analys och uppföljning i ett betydligt effektivare flöde.

Nästa steg är att knyta ihop DokIT med andra ledande applikationer i verksamheten så att det sker en sömlös access till grundfundamentet DokIT.

Mikael är enhetschef för Stab och Utveckling inom Området för Informationsstyrning och förvaltning och är den som ansvarar för planering och utrullning av plattformen inom Region Skåne. Han kommer att beskriva vad som låg till grund för förändringsarbetet, effekter och nytta inom Region Skåne - och inte minst nya och innovativa lösningar för medborgarna.

 

Hans van den Brink

Västra Götalandsregionen

Hans van den Brink är en ögonöppnare och tolkar digitaliseringsmöjligheter och -trender i världen till en vision för hälso- och sjukvården. Visionen konkretiseras i konkreta projekt som sätter igång utveckling i rätt riktning. Några initiativ som stödjer en mer individualiserad och proaktivt hälso- och sjukvård är egenmonitorering, där patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån, men också videomöten och chatbottar. Möt Hans van den Brink, digitaliseringsstrateg inom Västra Götalands digitaliseringsorganisation.

 

Thore Andersson

Uddevalla kommun

För att klara av det ökade välfärdsbehovet behöver den offentliga verksamheten ta tillvara digitaliseringens möjligheter i sin verksamhetsutveckling. Automatisering är en del av det. Effektmålen med automatisering är att minska administrativt arbete till förmån för kärnverksamhet så att kommunen ska kunna genomföra uppdraget med tillgängliga resurser.

Uddevalla kommun startade ett RPA-projekt 2018 som har vidareutvecklats till att ha etablerat en central organisation och processer för att kunna automatisera allt som är effektivt att automatisera.

Thore Andersson, IT-strateg på Uddevalla kommun berättar om bakgrund, erfarenheter så här långt och hur de nu går vidare.

Ishtar Touailat

Entreprenör, prisad ledare & tidigare innovationschef på Tieto

Ishtar Touailat, en av Sveriges mäktigaste affärskvinnor, entreprenör och prisad ledare. Hon har fått stor uppmärksamhet för sitt sätt att leda företag med fokus på mångfald, inkludering och jämställdhet. 2018 utsågs hon av Veckans Affärer till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Hon har också blivit utsedd till Framtidens kvinnliga ledare.

Gabriella Norberg

Moderator och Platschef Sundsvall, Atea

Gabriella Norberg har med stigande förtjusning följt hur verksamheten de senaste åren klivit fram alltmer och tagit kommandot över de it-innovationer som tidigare varit förbehållna it-avdelningarna. Hon känner extra varmt för verksamhetsnära förändringsledning, där vi tillsammans lär oss att dra nytta av de enorma fördelar som tekniken kan ge människor i vardagen.

Stefan Fasth

Moderator & Innovation management officer, Atea

Stefan Fasth älskar att utveckla verksamheter och organisationer. Under 10 år gjorde han det som it-arkitekt och konsult, numera har han riktat siktet inåt och har uppdraget att göra Atea till ett ännu mer innovativt bolag. För Stefan är "innovation" ett arbetssätt och ett mindset, inte slutresultatet. För även om inte alla kan skapa nästa radikala innovation som fullständigt vänder upp och ner på en bransch, så kan alla använda innovativa metoder och verktyg som tillsammans med högt uppsatta mål gör skillnad på riktigt.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer