Tillbaka till Event

AI, IOT och AR i skolväsendet

Både samhälle och skolväsende överväldigas av nya teknologiers framfart, där artificiell intelligens, maskininlärning, Internet of things och mixade verkligheter bidrar till både oanade möjligheter och utmaningar. Vi genomför därför en rikstäckande videosändning för att dela insikter och erfarenheter kring hur vi kan adoptera teknologierna för bästa möjliga nytta för lärande och skolutveckling.

AI, maskininlärning och Internet of things

Artificiell intelligens utvecklas snabbt och påverkar alla delar av våra liv. Användningen av AI innebär att vi automatiserar såväl fysiska som intellektuella aktiviteter av skola, arbetsliv och vardag, men hur kan vi säkerställa att undervisning kan stödjas och utvecklas med AI och maskininlärning? Rosemary Luckin och Lars Lingman delar sina erfarenheter inom området och delar både globala perspektiv och praktiska tillämpningar. Vidare berättar Lars Lingman också om Internet of things; sakernas internet. IOT har stor potential att bidra med med datainsamling genom sensorer, kameror, mikrofoner och annan elektronik. Tekniken gör det möjligt att utveckla processer, styrning och mätning, såväl som underlätta inlärning och effektivisera pedagogers och elevers vardag.  RISE delar därför också med sig av sina ambitioner med forsknings- och utvecklingsprojektet IOT-hubb Skola.

Augmented reality, AR

AR står för augmented reality och kan beskrivas som kombination av verkligheten och ett lager av visuella data. Det blir på så sätt ett tekniskt hjälpmedel som hjälper pedagoger att på helt nya sätt skapa meningsfulla undervisningssituationer som engagerar elever på djupet. AR kan bidra till att utveckla didaktik och skapa fler dimensioner i lärandet, och kan även erbjuda nya sätt att utveckla empati, förståelse och lustfyllt lärande. 

Syfte

Eventet syftar till att upplysa kring framtida teknologiers inverkan på lärande, organisation och utveckling.

Mål

  • Att öka kunskaperna om olika teknologier och deras betydelse för skolväsendet
  • Att förbereda sig på hur det kommer påverka ens roll och arbetssätt
  • Att ta del av olika pågående projekt och initiativ som kommer skapa lärdomar att dra nytta av framöver
  • Att ta del av praktiska tillämpningar som går att genomföra redan nu eller i närtid

Talare

Rosemary Luckin, UCL Professor

Rosemary Luckin is a UCL Professor whose research involves blending theories from the learning sciences with techniques from Artificial Intelligence (AI). She is author of "Machine Learning and Human Intelligence: the future of education in the 21st century" (2018), and Director of EDUCATE: a London hub for Educational Technology StartUps.

Lars Lingman, utbildningsstrateg, RISE

Lars Lingman är utbildningsstrateg och projektledare på det statliga forskningsinstitutet RISE. Inom RISE kompetensplattform Digitalisering och Lärande projektleder han bland annat det Vinnovafinansierade projektet IoT Hubb Skola (Internet of Things) och stöttar skolor, organisationer samt företag i arbetet med digitalisering. Lars har lång erfarenhet som skolledare och även som ledare på huvudmannanivå, alltid med en viss inriktning på digitalisering och förändringsarbete. Innan RISE var Lars tre år på Skolverket som undervisningsråd med inriktning på digitalisering och ledarskap.

Jesper Levallius, Legitimerad lärare och IKT-strateg

Jesper Levallius är legitimerad lärare och arbetar som IKT-strateg i Lunds kommun. Han har lång erfarenhet av hantering av iPads i skola och kommer att berätta om hur AR öppnar möjligheter i lärandet på ett sätt som saknar motstycke. Jesper delar även med sig av sina erfarenheter kring tillämpningen av AR i lärande. 

 

Eventet är kostnadsfritt.

Vid frågor, kontakta Linda Rudin, på telefonnummer 090-71 28 52 eller maila linda.rudin@atea.se.

Tid för event
3/6 2020, 13:30 - 16:00
Sista anmälningsdag
1/6 2020
Var
Online
Kostnad
Kostnadsfritt
Anmäl dig här!
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer