Tillbaka till Event

Webinar: Digitala nationella prov, uppkoppling och nätverk

Atea har glädjen att bjuda in dig tillsammans med Cisco och Köpings kommun till ett webinar inför införandet av digitala nationella prov.

Syfte och innehåll

De tekniska förutsättningarna för att digitala nationella prov ska kunna genomföras kan sammanfattas med krav på digitala enheter, uppkoppling och nätverk, digitala register/registervård samt en lösning för säker inloggning och federation. Skolverkets enkät visar att endast hälften av Sveriges skolor har tillräcklig nätverkskapacitet för att kunna strömma ljud och bild individuellt till eleverna i en hel årskurs. Huvudmännen behöver därför vidta ett antal åtgärder för att skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov under höstterminen 2023. 

Den gemensamma workshopen syftar till att tydliggöra vilka de största och vanligaste utmaningarna är för svenska skolor, vad gäller kraven på uppkoppling, nätverk och digitala register/registervård.

Resultatet från workshopen dokumenteras och kan användas som vägledningar, självvärderingsverktyg och andra former av stöd som gör det enklare för skolorna att möta utmaningarna och uppfylla kraven.

Målgrupp

Centrala IT- eller IKT-resurser på skolförvaltningar eller hos huvudmän. IT-avdelningar och personer med kommunikations- och identitetsansvar. Workshopen/webinaret är gratis och Atea står för värdskapet.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Peter Allequist på tel. +46 11 19 46 21 alternativt e-post.

Agenda

10:00-12:00: Föreläsning

Skolverket: Varför digitala nationella prov? Vad måste finnas på plats inför ett genomförande av ett digitalt nationellt prov?

Köpings Kommun: Digitala nationella prov ur ett kommunperspektiv.

Cisco: Per Mosseby har en bakgrund som ansvarig för digitalisering på SKR. Han kommer att lyfta områdena nätverk och säkerhet.

Skolfederation: Hur fungerar det med lösenordshantering inom området för digitala nationella prov? Skolfederation berättar om SSO-inloggning och dess innebörd för registerhållning.

12:00-13:00: Lunch på egen hand

13:00-13:45: Workshops

Gemensamma workshops online med andra kommuner och organisationer. Ni kommer även ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna från förmiddagen.

13:45-14:00: Sammanfattning och avslutning

Tid för event
28/4 2020, 10:00 - 14:00
Sista anmälningsdag
24/4 2020
Var
Online
Kostnad
Kostnadsfritt
Anmäl dig här!
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer