Tillbaka till Event

Webinar: Hur gör vi din molnresa med Microsoft 365 ännu mer effektiv och säker? 

Välkommen att delta på ett webinar där våra experter ger tips på hur du uppnår både verksamhetsnytta med den digitala arbetsplatsen och hur du systematisk arbetar med informationssäkerhet med ett lyckat införande av Microsoft 365.

Ett första steg kan vara Ateas införandekoncept Atea 365, som successivt leder oss hela vägen från visionsarbete till färdig implementation av Microsoft 365. 

En lyckad molnresa behöver en färdplan och gärna också en erfaren guide. Det gäller att navigera rätt bland alla digitala verktyg. Vikten av att sätta verksamhetsnyttan i första rummet. Att välja teknik efter behov, inte tvärtom. Hur klargör vi eventuella risker i informationssäkerhet i den snabba digitaliseringsresan med Microsoft 365 och hur fattar vi trygga och genomtänkta beslut utifrån både riskperspektiv och verksamhetsnytta? 

Vårt webinar ger dig tips på hur du uppnår både verksamhetsnytta med den digitala arbetsplatsen och hur du systematisk arbetar med informationssäkerhet. 

5 sätt att göra molnresan mer effektiv:

  1. Sätt medarbetarnas behov i centrum. Tekniken har många möjligheter, men vilka funktioner underlättar just dina medarbetares vardag? Kartlägg användarnyttan och välj sedan ut den teknik som passar. Gör gärna denna inventering även om du redan har en plattform på plats.
  2. Engagera medarbetarna. Personalen har ofta själv bra koll på verksamhetens behov och utmaningar.
  3. Hämta inspiration från andra. Både Ateas konsulter och andra organisationer som har gjort samma resa tidigare kan bidra med råd och erfarenheter.
  4. Betona säkerheten. Kontrollera noggrant att all information förvaras och hanteras på ett säkert vis. Brister i systemet kan behöva korrigeras eller funktioner aktiveras. Ibland räcker det med utbildning av personalen.
  5. Arbeta långsiktigt med utbildning och förändringsledning. Medarbetarna behöver ha de bästa möjliga förutsättningarna för att dra nytta av alla de verktyg som din organisation inför. Därför är uppföljningen viktig, så att nya verktyg kan implementeras.

Vid frågor kontakta Håkan Molin på telefon 046-16 33 12 alternativt e-post.

Tid för event
23/11 2020, 13:00 - 14:00
Sista anmälningsdag
22/11 2020
Var
Online
Adress
Länk för anslutning till webbinariet skickas med i anmälningsbekräftelsen.
Kostnad
Kostnadsfritt
Anmäl dig här!
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer