Tillbaka till Event

Säkerhetsskola med Atea - Ostrukturerad data

Atea bjuder in till Säkerhetsskola med Atea den 23 januari i Sundsvall.

Säkerhetsskola del 5
I del 5 av Säkerhetsskolan kommer vi att fokusera på ostrukturerad data och bland annat gå igenom ostrukturerad data ur framförallt ett informationssäkerhetsperspektiv; vad är ostrukturerad data och vart hittar vi den? Hur hanterar vi ostrukturerad data och hur hittar vi och hanterar personuppgifter i ostrukturerad data? Hur hanterar vi den och vad kan vi göra för att effektivisera vår hantering?

Vi bjuder på frukostmacka från 08:00 och seminariet börjar cirka 08:30. Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag! 

Eventet vänder sig till såväl offentlig som privat verksamhet och t ex är verksamhetsansvarig, IT-ansvarig, informationssäkerhetsansvarig, systemägare, systemförvaltare eller jobbar med digitalisering eller inköp. 

Under 2020 kommer utbildningstillfällena vara, precis som tidigare, en gång i månaden. Ämnena kommer spänna över hela säkerhetsområdet och omfatta informationssäkerhet, cybersäkerhet såväl som awareness och beredskap.  

Varmt Välkommen! 
  
Sista anmälningsdag är 17 januari, anmälan är bindande men kan överlåtas. 
  
Vid frågor kontakta Kristian Lundström på tel.060-14 95 51 alternativt e-post

Tid för event
23/1 2020, 08:00 - 09:30
Sista anmälningsdag
17/1 2020
Var
Sundsvall
Adress
Atea Sundsvall, Kolvägen 15 Visa på karta
Kostnad
Eventet är kostnadsfritt
Jag vill anmäla mig

Säkerhetsskola med Atea - Del 5

Ostrukturerad data

Ostrukturerad data är en känslig fråga för många och även om det diskuterats flitigt kopplat till GDPR har dessvärre de riktiga svaren uteblivit och många organisationer står idag utan plan för att hantera ostrukturerad data. På senare tid har emellertid diskussionen blossat upp igen och flera verksamheter har lyft på locket och börjat fundera kring sitt ostrukturerade data.  
  
GDPR omfattar alla typer av personuppgifter oavsett i vilket format de är lagrade på och många organisationer ligger efter när det kommer till hanteringen av andra format, okonventionella lagringsytor och diffusa datatyper. Ur ett europeiskt perspektiv har vi i Sverige dessutom ytterligare en uppförsbacke då vi tidigare haft ett tydligt undantag i "missbruksregeln" för när uppgifterna varit ostrukturerade.  
  
Utmaningarna är många men för många organisationer utgör mailkorgen ett stort problem. Från att varit begränsad har våra mailkorgars storlek på de senaste åren växt markant, vilket innebär att våra ständigt växande mailkorgar utgör ett svart hål när det kommer till ostrukturerad data. 
 
Ur ett datalagringsperspektiv driver ostrukturerad data kostnader för primärlagring såväl som sekundärlagring. 
  
Då ostrukturerad data också avser lagrade bilder, filmer, ljudfiler etc. är kontroll och sökbarhet svår om inte nästintill omöjlig utan rätt kunskap och verktyg. 
Säkerhetsskola med Atea är en serie utbildningar inom säkerhetsområdet som riktar sig till både offentliga och privata aktörer samt våra myndigheter. Säkerhetsskola med Atea startades i Sundsvall i september 2019 med fyra delar på ämnet informationsklassificering, säkerhetsåtgärder och kravställning i KLASSA som SKL tagit fram.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer