Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Skolutvecklingsresa till London
it i skolan Skola

Lär känna våra resepartners!

Adobe, Mikael Sandberg

Vad ska man prata med dig om under resan?

Vad era studerande kan göra med kreativa kommunikationsmöjligheter, både i och utanför klassrummet. Hjälp studenterna lyckas genom att främja digital kompetens.

Vad ser ni för trender globalt och i Sverige inför 2020-talet?

Digitaliseringen är här för att stanna, våra studerande måste ha verktyg och kunskap att kunna tal del av den utvecklingen för att vara redo för arbetslivet. Genom att integrera digital kompetens i varje aspekt av kursplanerna kan du hjälpa de studerande lära sig, skapa, samarbeta och kommunicera mer effektivt – och utveckla den typ av kritiskt tänkande och kreativ problemlösningsförmåga som arbetsgivare värdesätter.

Om ni ska stå i monter vad som händer där då? Varför ska kunderna besöka er där?

Adobe har en monter på skolutvecklingsmässan, där kan ni se många olika lösningar och strategier för att nyttja digitala funktioner i utbildningen.

Om du får nämna en sak som inte har fått det genomslag som den är värd i svensk skola, vilken är det?

Vikten av att dra igång skolans/institutionens digitala omvandling med Adobes lösningar för utbildning. Ge de studerande fantastiska upplevelser på vägen från sökande till alumner. Gör dem engagerade i utbildningen, förse dem med de digitala kunskaper de behöver för att lyckas och inspirera dem att fortsätta engagera sig långt efter examen.

Cisco, Martin Eriksson

Vad ska man prata med dig om under resan?

Hur vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en tryggare miljö i våra svenska skolor för personal och elever, samtidigt som vi vill möjliggöra och förenkla hanteringen av digitala verktyg i utbildningen.

Angående de nationella proven så finns det ju farhågor om att de trådlösa nätverken ofta inte har tillräcklig kapacitet där ute i skolorna. Vad är din bedömning?Endast cirka 50 % av dagens skolor är utrustade med ett trådlöst nätverk som klarar av kapacitetskraven för att utföra nationella prov digitalt. Vi ser även att lärare spenderar mer tid på att lösa problem relaterat till teknik i klassrum, och detta lär enbart öka i takt med att proven digitaliseras om vi inte förenklar sätten som våra trådlösa nät administreras och utnyttjas.

Vad skulle du rekommendera en skolledare som oroar sig för att den typen av infrastruktur inte riktigt håller måttet för kommande krav och belastning?

Ta dialogen med oss på Cisco tillsammans med Atea. Samt tala med kommunens IT-avdelning hur strategin ser ut för att lösa dessa problem, där man bör efterfråga ett nät som klarar av den kapacitet och säkerhet som behövs.

Vad ser Cisco för globala trender inom skolverksamheten?

Vi ser en ökande trend av fjärrutbildning där lärare och elever kan delta på lektioner virtuellt. Detta gäller även över länders gränser där klasser kan ha utbyten tillsammans med klasser i andra länder, om rätt teknik finns på plats. Vi ser även ett skifte i hur interaktiv utbildningen är med hjälp av digitala verktyg med allt ifrån VR/AR till programmering och en ökning av IoT-enheter. Detta ställer också nya krav på arbetssätt och innebär nya säkerhetsrisker där en skola kan bli mer utsatt för cyberhot och IT-säkerhet kommer bli allt mer kritiskt.

Dell, Mia Fredga

Vad ska man prata med dig om under resan? 

Att vi på Dell tar ansvar för våra produkter. Från förhållandena i våra fabriker, till återvunnet förpackningsmaterial och gröna transporter. 

Dell brukar alltid ha intressanta miljöinitiativ, vad är det som är aktuellt just nu?

Vi släppte precis vår 2030-plan där följande mål ingår; För varje produkt en kund köper kommer Dell att återvinna eller återanvända en liknande produkt. 100 % av allt förpackningsmaterial och 50 % av vårt produktinnehåll kommer att tillverkas från återvunnet eller förnybart material.

Vad gör Dell på skolutvecklingsmässan i år och vad är den främsta anledningen att stanna till vid montern?

Vi visar på kreativa vägar att undervisa med hjälp av inbyggd mjukvara i våra skärmar och active boards. Vi visar såklart även våra senaste datorer - men inte minst så pratar vi hållbarhet.

Vad ser ni på Dell för intressanta trender i omvärlden vad gäller att skolan nyttjar de möjligheter som digitaliseringen kan ge?

Våra studier visar att mer än 70 % av dagens unga kommer välja sin arbetsplats efter vilken teknik de erbjuds. Något förvånande ser vi också att över 40 % tycker det är viktigt med en fysisk arbetsplats. Det fysiska mötet och gemenskap är otroligt viktigt för dagens ungdomar. Detta i kombination med tekniska hjälpmedel tror vi är en vinnande väg framåt och en förutsättning för att ha engagerade och motiverade studenter.

Gleerups, Elisabeth Lennartsdotter

Vad ska man prata med dig om under resan?Den svenska skolan ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens och både kunskapsutveckling och likvärdighet ska stärkas. Om digitaliseringens möjligheter används på rätt sätt kan de bidra till förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en högre måluppfyllelse. Passa på att prata med oss på Gleerups om hur vi via en digital läromedelslösning kan hjälper vi dig vidare mot målen. 

Hur ser utvecklingen ut i Sverige vad gäller användandet av digitala läromedel just nu?

Användandet av digitala läromedel ökar i Sverige för varje år som går och vi är glada över att Gleerups digitala läromedel är de mest använda digitala läromedlen på marknaden. Att börja jobba med digitala läromedel kräver nya arbetssätt och vi hjälper er hela vägen med utbildningsinsatser för att komma igång men också för att löpande utveckla användandet och optimera nyttan. 

Har du några tips till de som ska besöka skolutvecklingmässan?Passa på att ta en stund och strosa planlöst och var öppen för nya intryck. Låt nyfikenheten styra dig.

Google, Joackim Abrahamsson

Vad ska man prata med dig om under resan?

Prata med oss om hur Google hjälper lärare och elever samarbeta och kommunicera bättre, hur Chromebooks hjälper både elever och lärare att jobba effektivare och säkrare till en lägre kostnad.

I fredagens program kan man välja "Google Anywhere School", vad är det för något?

Läs mer här.

Vad ser Google för trender globalt under kommande år?

Computational thinking, nya teknologier som Artificiell intelligens, VR och AR, samt de fysiska lärmiljöerna är tre tydliga trender vi ser för Norden. I vår Globala rapport "Future of the classroom" som vi släppte innan sommaren precis kan man få ta del av hela rapporten med åtta globala trender inom utbildning.

Ni pratar mycket om kreativitet på chromebooks. Kommer det att vara fortsatt fokus på det under 2020 och vad kan vi förvänta oss för spännande från Google?

Det händer alltid spännande saker på Google. En del nyheter kan man nog förvänta sig att se och höra om under veckan i London.

HP, Camilia Spilsberg & Niklas Wilson

På onsdagen den 22 januari kl 15 kommer vi att ha vårt tradionsenliga HP Sverige-event ute på mässan där vi bjuder på något att dricka och lättare tilltugg. Under lättsamma former presenterar Anna Josefson (produktchef för bärbara datorer) och Magdalena Berg (ansvarig för HP-skola) årets nyheter för skola. I år kommer även Tommy ”Potti” Ingemarsson från Area Academy och pratar om E-sport i skolan samt Professor David Janzen från Squid och visar hur man kan jobba med digital penna i utbildningen. Missa heller inte vår skolbuss i vår stora HP-monter SN30 där vi visar våra digitala lösningar för skola, där kommer även Anna Josefson och Magdalena Berg från HP Sverige att vara på plats alla dagar. Boka gärna ett möte med oss eller hugg ta i oss i montern!

Förra året berättade ni om de miljömässiga fördelarna med att frakta datorer på järnväg från de kinesiska fabrikerna. Kan du berätta mer om det och hur det har gått?

Vi kommer naturligtvis fortsätta med det och i ännu större utsträckning använda oss av järnväg som leveransmetod. Vi har sett bra resultat med både leveranssäkerhet och de miljömässiga vinsterna. Vi behöver även fortsättningsvis kundernas hjälp med en tidigare leveransplan, något som vi upplever har fallit väldig väl ut - några veckors tidigare planering ger ju faktiskt 25 gånger mindre växthusgasutsläpp än vid flygleveranser. Vi är glada att så många kunder har valt att jobba mot minskade utsläpp tillsammans med oss och vår målsättning är att 100% av alla skolleveranser ska ske på detta sätt kommande år då järnväg är väldigt väl lämpad för just skolleveranser.

Har HP några omvärldsspaningar att dela med sig av? Hur står sig svensk skola jämfört med omvärlden vad gäller digitalisering?

Ofta talar man om att Sverige är ett land med ”early adopters” när det kommer till ny teknik och det tycker vi även avspeglas i den svenska skolan. Jämför vi med våra HP-kollegor i andra länder ser vi att svenska skolor har kommit långt vad gäller datortäthet och 1:1 förhållanden över alla åldrar. Vi ser även att svenska skolor själva är drivande att testa ny teknologi och gärna utmanar it-branschen i Sverige att hitta nya kreativa lösningar. Det förhållandet är inte helt ovanligt omvänt i andra länder där skolorna inte har samma möjligheter och utrymme att satsa på digitalisering av olika skäl utan istället är beroende av andra organisationer för att få tillgång till digitala verktyg. Som exempel kan HP Learning Studios nämnas som ger skolor tillgång till digitala verktyg i länder där skolorna själva inte har möjlighet att köpa digitala verktyg eller driva den digitala utvecklingen.

På onsdagen den 22 januari kl 15 kommer vi att ha vårt tradionsenliga HP Sverige-event ute på mässan där vi bjuder på något att dricka och lättare tilltugg. Under lättsamma former presenterar Anna Josefson (produktchef för bärbara datorer) och Magdalena Berg (ansvarig för HP-skola) årets nyheter för skola. I år kommer även Tommy ”Potti” Ingemarsson från Area Academy och pratar om E-sport i skolan samt Professor David Janzen från Squid och visar hur man kan jobba med digital penna i utbildningen. Missa heller inte vår skolbuss i vår stora HP-monter SN30 där vi visar våra digitala lösningar för skola, där kommer även Anna Josefson och Magdalena Berg från HP Sverige att vara på plats alla dagar. Boka gärna ett möte med oss eller hugg ta i oss i montern!

Förra året berättade ni om de miljömässiga fördelarna med att frakta datorer på järnväg från de kinesiska fabrikerna. Kan du berätta mer om det och hur det har gått?

Vi kommer naturligtvis fortsätta med det och i ännu större utsträckning använda oss av järnväg som leveransmetod. Vi har sett bra resultat med både leveranssäkerhet och de miljömässiga vinsterna. Vi behöver även fortsättningsvis kundernas hjälp med en tidigare leveransplan, något som vi upplever har fallit väldig väl ut - några veckors tidigare planering ger ju faktiskt 25 gånger mindre växthusgasutsläpp än vid flygleveranser. Vi är glada att så många kunder har valt att jobba mot minskade utsläpp tillsammans med oss och vår målsättning är att 100% av alla skolleveranser ska ske på detta sätt kommande år då järnväg är väldigt väl lämpad för just skolleveranser.

Har HP några omvärldsspaningar att dela med sig av? Hur står sig svensk skola jämfört med omvärlden vad gäller digitalisering?

Ofta talar man om att Sverige är ett land med ”early adopters” när det kommer till ny teknik och det tycker vi även avspeglas i den svenska skolan. Jämför vi med våra HP-kollegor i andra länder ser vi att svenska skolor har kommit långt vad gäller datortäthet och 1:1 förhållanden över alla åldrar. Vi ser även att svenska skolor själva är drivande att testa ny teknologi och gärna utmanar it-branschen i Sverige att hitta nya kreativa lösningar. Det förhållandet är inte helt ovanligt omvänt i andra länder där skolorna inte har samma möjligheter och utrymme att satsa på digitalisering av olika skäl utan istället är beroende av andra organisationer för att få tillgång till digitala verktyg. Som exempel kan HP Learning Studios nämnas som ger skolor tillgång till digitala verktyg i länder där skolorna själva inte har möjlighet att köpa digitala verktyg eller driva den digitala utvecklingen.

På onsdagen den 22 januari kl 15 kommer vi att ha vårt tradionsenliga HP Sverige-event ute på mässan där vi bjuder på något att dricka och lättare tilltugg. Under lättsamma former presenterar Anna Josefson (produktchef för bärbara datorer) och Magdalena Berg (ansvarig för HP-skola) årets nyheter för skola. I år kommer även Tommy ”Potti” Ingemarsson från Area Academy och pratar om E-sport i skolan samt Professor David Janzen från Squid och visar hur man kan jobba med digital penna i utbildningen. Missa heller inte vår skolbuss i vår stora HP-monter SN30 där vi visar våra digitala lösningar för skola, där kommer även Anna Josefson och Magdalena Berg från HP Sverige att vara på plats alla dagar. Boka gärna ett möte med oss eller hugg ta i oss i montern!

Förra året berättade ni om de miljömässiga fördelarna med att frakta datorer på järnväg från de kinesiska fabrikerna. Kan du berätta mer om det och hur det har gått?

Vi kommer naturligtvis fortsätta med det och i ännu större utsträckning använda oss av järnväg som leveransmetod. Vi har sett bra resultat med både leveranssäkerhet och de miljömässiga vinsterna. Vi behöver även fortsättningsvis kundernas hjälp med en tidigare leveransplan, något som vi upplever har fallit väldig väl ut - några veckors tidigare planering ger ju faktiskt 25 gånger mindre växthusgasutsläpp än vid flygleveranser. Vi är glada att så många kunder har valt att jobba mot minskade utsläpp tillsammans med oss och vår målsättning är att 100% av alla skolleveranser ska ske på detta sätt kommande år då järnväg är väldigt väl lämpad för just skolleveranser.

Har HP några omvärldsspaningar att dela med sig av? Hur står sig svensk skola jämfört med omvärlden vad gäller digitalisering?

Ofta talar man om att Sverige är ett land med ”early adopters” när det kommer till ny teknik och det tycker vi även avspeglas i den svenska skolan. Jämför vi med våra HP-kollegor i andra länder ser vi att svenska skolor har kommit långt vad gäller datortäthet och 1:1 förhållanden över alla åldrar. Vi ser även att svenska skolor själva är drivande att testa ny teknologi och gärna utmanar it-branschen i Sverige att hitta nya kreativa lösningar. Det förhållandet är inte helt ovanligt omvänt i andra länder där skolorna inte har samma möjligheter och utrymme att satsa på digitalisering av olika skäl utan istället är beroende av andra organisationer för att få tillgång till digitala verktyg. Som exempel kan HP Learning Studios nämnas som ger skolor tillgång till digitala verktyg i länder där skolorna själva inte har möjlighet att köpa digitala verktyg eller driva den digitala utvecklingen.

Vad ska man prata med dig om under resan?

Förra året pratade vi hållbarhet och tågleveranser istället för flyg, det vill vi fortsätta att prata om i år också. Fråga gärna Niklas och Camilia om hur vi tillsammans kan fortsätta att minska våra avtryck på miljön genom ännu mer hållbara produkter och smarta val kring skoldatorer. Självklart kommer vi även att ha våra nyheter inom digitala verktyg för skola på plats för ”kläm och känn”. Passa på att be dem att visa hur datorns olika funktioner kan användas i undervisningen, både för lärare och elever. 

Vad gör HP på skolutvecklingsmässan och vilka är de främsta anledningarna att stanna till vid montern?

På onsdagen den 22 januari kl 15 kommer vi att ha vårt tradionsenliga HP Sverige-event ute på mässan där vi bjuder på något att dricka och lättare tilltugg. Under lättsamma former presenterar Anna Josefson (produktchef för bärbara datorer) och Magdalena Berg (ansvarig för HP-skola) årets nyheter för skola. I år kommer även Tommy ”Potti” Ingemarsson från Area Academy och pratar om E-sport i skolan samt Professor David Janzen från Squid och visar hur man kan jobba med digital penna i utbildningen. Missa heller inte vår skolbuss i vår stora HP-monter SN30 där vi visar våra digitala lösningar för skola, där kommer även Anna Josefson och Magdalena Berg från HP Sverige att vara på plats alla dagar. Boka gärna ett möte med oss eller hugg ta i oss i montern!

Förra året berättade ni om de miljömässiga fördelarna med att frakta datorer på järnväg från de kinesiska fabrikerna. Kan du berätta mer om det och hur det har gått?

Vi kommer naturligtvis fortsätta med det och i ännu större utsträckning använda oss av järnväg som leveransmetod. Vi har sett bra resultat med både leveranssäkerhet och de miljömässiga vinsterna. Vi behöver även fortsättningsvis kundernas hjälp med en tidigare leveransplan, något som vi upplever har fallit väldig väl ut - några veckors tidigare planering ger ju faktiskt 25 gånger mindre växthusgasutsläpp än vid flygleveranser. Vi är glada att så många kunder har valt att jobba mot minskade utsläpp tillsammans med oss och vår målsättning är att 100% av alla skolleveranser ska ske på detta sätt kommande år då järnväg är väldigt väl lämpad för just skolleveranser.

Har HP några omvärldsspaningar att dela med sig av? Hur står sig svensk skola jämfört med omvärlden vad gäller digitalisering?

Ofta talar man om att Sverige är ett land med ”early adopters” när det kommer till ny teknik och det tycker vi även avspeglas i den svenska skolan. Jämför vi med våra HP-kollegor i andra länder ser vi att svenska skolor har kommit långt vad gäller datortäthet och 1:1 förhållanden över alla åldrar. Vi ser även att svenska skolor själva är drivande att testa ny teknologi och gärna utmanar it-branschen i Sverige att hitta nya kreativa lösningar. Det förhållandet är inte helt ovanligt omvänt i andra länder där skolorna inte har samma möjligheter och utrymme att satsa på digitalisering av olika skäl utan istället är beroende av andra organisationer för att få tillgång till digitala verktyg. Som exempel kan HP Learning Studios nämnas som ger skolor tillgång till digitala verktyg i länder där skolorna själva inte har möjlighet att köpa digitala verktyg eller driva den digitala utvecklingen.

Lenovo, Tomas Ortlieb

Vad ska man prata med dig om under resan?

Förutom allt kring skoldatorer med vår nya chrome tablet i spetsen pratar jag gärna om VR i undervisningen och eSport i skolan.

Vad ser du för intressanta trender globalt inom digitalisering och skola?

Det är mycket fokus på funktioner som uppmuntrar till kreativitet, som t ex penna och touch. Gamification är också en tydlig trend. Sedan märker vi ett stort intresse för VR och AR. Den gemensamma nämnaren för alla dessa saker är att man vill aktivera eleverna för att göra dom ändå mer mottagliga för inlärning.

Gör Lenovo något kul på skolutvecklingsmässan och varför ska man besöka er monter?

Ja! Vi har byggt en jättestor monter med alla typer av produkter och visar bland annat vår grupp-VR lösning VR Classroom.

Ni har ju jobbat en del med gameing, vad gör ni där och hur ser intresset ut i svensk skola?

Gaming är något som ligger Lenovo varmt om hjärtat. Våra gaming-datorer i Legion-serien börjar leta sig ut till skolorna. Både för att driva VR-headsets och till de eSportsgymnasier som startas på många platser. Vi sponsrar ju också Sveriges äldsta eSport-lag, Silver Snipers, som nyligen vann senior-VM i CS:GO.

Logitec, Axel Thunborg

Ja, exakt. Vi på Logitech ser en väldigt tydlig trend - videokonferenserna ökar! Det ökar med en rasande takt, framförallt användandet av videotjänster som Teams, Skype med flera. Vi har på sistone sett flertalet kommuner som i media uttalat en tydlig strategi för att effektivisera verksamheten, detta genom ökat användande av digitala möten. Det är otroligt positivt! För att man som användare ska få en positiv upplevelse behöver man också bra hårdvara, så kommunikationen blir så smidig som möjligt. Då krävs det rätt prylar både i konferensrummet och på den personliga arbetsplatsen. Och - att vi som användare vågar slå på kameran! En videokonferens utan video är inte lika engagerande. Här tror vi att mobiltillverkarna och operatörerna gjort ett gediget jobb, titta bara på hur många barn och ungdomar som använder till exempel Facetime! Även om inte videolösningar (utbildning on demand) är på plats i skolan, tror vi bara att det är en tidsfråga. En elev som missar en eller flera dagar i skolan på grund av sjukdom borde väl ändå kunna ta del av utbildningen?

Ni har ett nytt tangentbord till iPad. Aktuellt inte minst i samband med digitaliseringen av de nationella proven. Berätta mer?

Yes, vi kommer runt årsskiftet ha ett Ipad fodral som är kompatibelt med sjunde generationens iPad (10.2") som dessutom är "rugged" dvs. extra stryktåligt och perfekt anpassat för skolmiljö! Detta kommer vi såklart att visa.

För några år sedan visade ni upp Spotlight på den här konferensen. Berätta mer. Och framförallt; hur har det gått, är det många i skolvärden som nyttjar den?

Spotlight är lite av en doldis produkt, tyvärr. Det är en fantastisk produkt på så många sätt. Tänk dig att det är som en traditionell laserpekare, fast med den stora skillnaden att publiken kan se vad som händer på skärmen även på online mötet. Det är revolutionerande och väldigt intuitivt (alla förstår exakt var man ska titta på skärmen!) Vi hoppas fortfarande att Spotlight ska bli en storsäljare i skolvärlden.

Ja, exakt. Vi på Logitech ser en väldigt tydlig trend - videokonferenserna ökar! Det ökar med en rasande takt, framförallt användandet av videotjänster som Teams, Skype med flera. Vi har på sistone sett flertalet kommuner som i media uttalat en tydlig strategi för att effektivisera verksamheten, detta genom ökat användande av digitala möten. Det är otroligt positivt! För att man som användare ska få en positiv upplevelse behöver man också bra hårdvara, så kommunikationen blir så smidig som möjligt. Då krävs det rätt prylar både i konferensrummet och på den personliga arbetsplatsen. Och - att vi som användare vågar slå på kameran! En videokonferens utan video är inte lika engagerande. Här tror vi att mobiltillverkarna och operatörerna gjort ett gediget jobb, titta bara på hur många barn och ungdomar som använder till exempel Facetime! Även om inte videolösningar (utbildning on demand) är på plats i skolan, tror vi bara att det är en tidsfråga. En elev som missar en eller flera dagar i skolan på grund av sjukdom borde väl ändå kunna ta del av utbildningen?

Ni har ett nytt tangentbord till iPad. Aktuellt inte minst i samband med digitaliseringen av de nationella proven. Berätta mer?

Yes, vi kommer runt årsskiftet ha ett Ipad fodral som är kompatibelt med sjunde generationens iPad (10.2") som dessutom är "rugged" dvs. extra stryktåligt och perfekt anpassat för skolmiljö! Detta kommer vi såklart att visa.

För några år sedan visade ni upp Spotlight på den här konferensen. Berätta mer. Och framförallt; hur har det gått, är det många i skolvärden som nyttjar den?

Spotlight är lite av en doldis produkt, tyvärr. Det är en fantastisk produkt på så många sätt. Tänk dig att det är som en traditionell laserpekare, fast med den stora skillnaden att publiken kan se vad som händer på skärmen även på online mötet. Det är revolutionerande och väldigt intuitivt (alla förstår exakt var man ska titta på skärmen!) Vi hoppas fortfarande att Spotlight ska bli en storsäljare i skolvärlden.

Vad ska man prata med dig om på resan?

Vi på Logitech brinner för skolan. Vi är två representanter från Logitech, jag och min kollega Mario. Vi har själva barn i skolåldern och vi vet att deras skoldag blir mer lärorik och inspirerande om de får rätt förutsättningar i form av pedagogik men även rätt prylar och mjukvara. Vi på Logitech är medvetna om hur hårt skolbarnen går åt sakerna och därför har vi tagit fram ett antal produkter som är byggda för skolmiljö. Det vill vi prata om.

Även om det inte är fritt fram att använda videolösningar i undervisningen så finns det ju andra sätt att effektivisera arbetsplatsen med hjälp av videoteknik. Vad ser du för trender?

Ja, exakt. Vi på Logitech ser en väldigt tydlig trend - videokonferenserna ökar! Det ökar med en rasande takt, framförallt användandet av videotjänster som Teams, Skype med flera. Vi har på sistone sett flertalet kommuner som i media uttalat en tydlig strategi för att effektivisera verksamheten, detta genom ökat användande av digitala möten. Det är otroligt positivt! För att man som användare ska få en positiv upplevelse behöver man också bra hårdvara, så kommunikationen blir så smidig som möjligt. Då krävs det rätt prylar både i konferensrummet och på den personliga arbetsplatsen. Och - att vi som användare vågar slå på kameran! En videokonferens utan video är inte lika engagerande. Här tror vi att mobiltillverkarna och operatörerna gjort ett gediget jobb, titta bara på hur många barn och ungdomar som använder till exempel Facetime! Även om inte videolösningar (utbildning on demand) är på plats i skolan, tror vi bara att det är en tidsfråga. En elev som missar en eller flera dagar i skolan på grund av sjukdom borde väl ändå kunna ta del av utbildningen?

Ni har ett nytt tangentbord till iPad. Aktuellt inte minst i samband med digitaliseringen av de nationella proven. Berätta mer?

Yes, vi kommer runt årsskiftet ha ett Ipad fodral som är kompatibelt med sjunde generationens iPad (10.2") som dessutom är "rugged" dvs. extra stryktåligt och perfekt anpassat för skolmiljö! Detta kommer vi såklart att visa.

För några år sedan visade ni upp Spotlight på den här konferensen. Berätta mer. Och framförallt; hur har det gått, är det många i skolvärden som nyttjar den?

Spotlight är lite av en doldis produkt, tyvärr. Det är en fantastisk produkt på så många sätt. Tänk dig att det är som en traditionell laserpekare, fast med den stora skillnaden att publiken kan se vad som händer på skärmen även på online mötet. Det är revolutionerande och väldigt intuitivt (alla förstår exakt var man ska titta på skärmen!) Vi hoppas fortfarande att Spotlight ska bli en storsäljare i skolvärlden.

Microsoft, Jerker Porat

Vad ska man prata med dig om under resan?

Prata med mig om det moderna klassrummet! Ett ställe som vilar på en bas av kreativitet och inkludering, där alla elever behöver ett bra digitalt stöd för att lyckas! Men ett klassrum är också pedagogens arbetsplats - en modern arbetsplats som förtjänar välfungerande enheter. Det ska vara lätt att både gå i och arbeta på en skola!

Vad är de viktigaste trenderna inom K-12 som Microsoft ser just nu?

Inkludering – att alla, oavsett funktionsvariation ska ha samma chans att bli så bra man kan.

Vad gör Microsoft ute på skolutvecklingsmässan och varför ska man stanna till vid er monter?

Vi har liksom förra året en jättestor monter, där vi visar både enheter och digitala verktyg som ingår i O365 och M365. Nytt får i år är att vi flyttat vår yta, så att den blir en central mötespunkt för hela mässan.

Vad kan vi förvänta oss för nyheter från Microsoft under 2020?

Vi kommer att fortsätta utveckla våra kompensatoriska verktyg och arbeta vidare med konceptet kring ”Modern Deployment” med utrullning av datorer i skolorna och hur man därefter enkelt managerar dom.

 

Skolon, Sebastian Matuska

Vad ska man prata med dig om under resan?En intuitiv och lättillgänglig åtkomst till digitala verktyg i undervisningen är en hygienfaktor för att skolväsendet ska kunna ge elever och lärare förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens, och för att digitaliseringens potential ska tillvaratas. Om man tycker detta är intressant & viktigt kan man prata med mig.

Vad är den primära utmaningen när det gäller att använda kvalitativa digitala läromedel i svensk skola?

Lärarens digitala kompetens är direkt avgörande för att eleverna ska lyckas jobba digitalt i skolan. Huvudmannens syn på likvärdig tillgång är även en nyckelfaktor som kommer spela stor roll framgent. 

Ser du några intressanta trender i skolsverige under 2020?Den mest intressanta trenden inom skolsverige 2020 och inom ramen för digitaliseringen är definitivt inköpsprocessen avseende alla digitala lärresurser och verktyg. Att kunna skilja mellan analoga- och digitala läromedel vid inköp ser jag som en stark trend. Vem av talarna i torsdagens program ser du mest fram mot att få se?Susanne Kjällander.

Targus, André Jacobson

Vad ska man prata med dig om under resan?

Under ett läsår får en digital enhet vara med om en hel del. Skyddas den ordentligt så kommer den vara lika fin i slutet av läsåret som den var när den lämnades ut till eleven. Targus skolsortiment leder till mer tid för användning och lärande och mindre tid för reparation och utbyten.

Ni brukar ha en del trevliga initiativ kring miljö och hållbarhet, vad är på gång nu?Targus strävar alltid efter att leverera hållbara tillbehör. Dels finns Eco Smart serien som är tillverkad på återvunnen plast och pet-flaskor. Vi vill också understryka att ett tillbehör har ofta en lång väg till skolan med flera riskmoment i leveranskedjan. Tänk på det när ni väljer leverantör av tillbehör och prata gärna med oss om vad vi gör för att hållbarhetssäkra hela leveranskedjan.

Vad ser Targus för trender, i Sverige och globalt?

Targus ser en ökad efterfrågan av hållbara alternativ där skolor och kommuner är beredda att betala lite mer för en produkt av högre kvalitet och som har ett mindre klimatavtryck och som tillverkats under goda förhållanden. Vidare ökar den lokala drivkraften av digitalisering och varje skola har unika behov, därför behöver vi också kunna leverera tillbehör som fungerar i ett brett utbud av hårdvara.

Jamf, Johan Mahlen

Vad ska man prata med dig om under resan?

Hur kan vi ge eleverna bästa möjliga upplevelse av sitt digitala verktyg från Apple samt hur kan verksamheten få ut största pedagogiska vinning av den samma, utan att begränsas av tekniken. Hur kan vi både ge mer resurser och möjligheter som gynnar verksamheten samtidigt som vi avlastar både IT och lärare?

Vad ser JAMF för trender i Sverige under -20?

Vi ser en stor efterfrågan om att de digitala verktygen som finns ute verksamheten verkligen fungerar smärtfritt, samt att användarvänlighet ligger högt på önskelistan. Tekniken skall möjliggöra och inte vara ett hinder.

Har ni något engagemang på skolmässan som du vill tipsa om?

Ja, vi har en utställningsyta på mässan samt officiell release av vår nya produkt Jamf School. Som är ett MDM skapad enkom för skola, utifrån dess unika verksamhet och förutom dess anpassade sett att hantera manageringen av Apple produkter även tillför tunga funktioner/appar så som Teacher, Student och Parent. Vilket är unikt inom MDM och gör det till något mycket mer än just ett MDM…

Studi, Anna Kraft

Varför skall jag som deltagare prata med er?

För att ta reda på mer om hur elever snabbare får tillgång till kunskap och lyckas bättre och snabbare i skolan med hjälp av ett digitalt läromedel på sitt modersmål. Vi berättar gärna om våra implementeringsstrategier för att du som kund ska få så värdefull och effektivt användande som möjligt av Studi. 

Hur ser era tankar om skolans digitalisering ut?

Vi på Studi tänker att genom att vara ett utveckling- och forskningsprojekt kan vi följa skolans utveckling och behov och därav tillsammans med kommunerna utveckla vårt digitala läromedel. Eleven står i fokus och gränserna för var man lär sig suddas ut genom att Studi finns tillgängligt både i skolan och hemma. Användandet av Studi stärker skolans kompensatoriska uppdrag. 

Vad är ert främsta fokus?Fokus För Studi är en skola för alla från första dagen. På ett roligt, enkelt, jämlikt och flerspråkigt sätt. Vi ska bidra till ett hållbart samhälle, där hållbarhet omfattar miljö, ekonomi och människor - både inom och utanför vår organisation. Endast med hjälp av engagerade medarbetare kan vi främja elevernas engagemang i lärandet. Vår verksamhet bygger på alla människors lika värde. Att alla människor också är olika ser vi som en tillgång. Vi vill ge ett tydligt avtryck i den globala utvecklingen av demokrati, integration och kunskap. Vi är drivande och nyskapande för skolan i dag och i framtiden. Därför främjar vi också en kontinuerlig utveckling för både medarbetare och samarbetspartner.

Tillbaka till Skolutvecklingsresa till London
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer