Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhetsskola med Atea

KLASSA, en introduktion till informationssäkerhet och klassificering

Säkerhetsskola med Atea bjuder in till webinar den 4 november

Sverige har satt som mål i den nationella digitaliseringsstrategin att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta betyder att informationshantering i allt högre grad sker med hjälp av IT. Ett ökat beroende av IT innebär ökade risker som i sin tur innebär en tydlig ökning av incidenter kopplat till informationssäkerhet. För att vi ska veta vilken nivå av skydd vi behöver och vilka skyddsåtgärder detta innebär behöver vi veta vilken information vi hanterar och vilken klassning denna information har. Först då kan vi digitalisera en tjänst på ett säkerhet sätt som inte blir onödigt krånglig att använda. Detta är en förutsättning för att användarna ska ha en vilja och kunskap att använda digitala tjänster och i slutändan våga lita på dem.

Säkerhetsskola med Atea är en serie utbildningar inom informationssäkerhetsområdet som riktar sig till både offentliga och privata aktörer samt våra myndigheter. I höstens omgång har vi valt att vid fyra tillfällen prata om informationsklassificering, säkerhetsåtgärder och kravställning i KLASSA som SKR tagit fram.

Del 1 bjuder på en introduktion till informationssäkerhet, det vill säga vad en informationstillgång är och hur skyddar du dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Vi går igenom verktyget KLASSA och visar hur du skaffar dig tillgång, hur du skapar din organisation, hur du lägger upp arbetet och vilka parter som är lämpliga att utföra arbetet. Du får inblick i vad en skyddsnivå är, hur du avgör vilken skyddsnivå som är relevant för att visst system, vilka lagrum systemet klarar av att hantera, hur du genomför en självvärdering och hur du slutligen skapar en handlingsplan.


Varmt välkommen!

Vid frågor kontakta Mårten Frosth på telefon 070-307 21 34 alternativt e-post.

 

Seminariet vänder sig till dig som jobbar inom kommun eller region och är verksamhetsansvarig, enhetsansvarig, IT-ansvarig, informationssäkerhetsansvarig, systemägare, systemförvaltare, administratör eller jobbar med digitalisering eller inköp.

Tid för event
4/11 2020, 08:30 - 09:30
Var
Online
Adress
Microsoft Teams
Kostnad
Eventet är kostnadsfritt.
Jag vill anmäla mig
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer