Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhetsskola med Atea

KLASSA, riskanalys och systematiskt informationssäkerhetsarbete

Säkerhetsskola med Atea bjuder in till webinar den 2 december

Sverige har satt som mål i den nationella digitaliseringsstrategin att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta betyder att informationshantering i allt högre grad sker med hjälp av IT. Ett ökat beroende av IT innebär ökade risker som i sin tur innebär en tydlig ökning av incidenter kopplat till informationssäkerhet. För att vi ska veta vilken nivå av skydd vi behöver och vilka skyddsåtgärder detta innebär behöver vi veta vilken information vi hanterar och vilken klassning denna information har. Först då kan vi digitalisera en tjänst på ett säkerhet sätt som inte blir onödigt krånglig att använda. Detta är en förutsättning för att användarna ska ha en vilja och kunskap att använda digitala tjänster och i slutändan våga lita på dem.

Säkerhetsskola med Atea är en serie utbildningar inom informationssäkerhetsområdet som riktar sig till både offentliga och privata aktörer samt våra myndigheter. I höstens omgång har vi valt att vid fyra tillfällen prata om informationsklassificering, säkerhetsåtgärder och kravställning i KLASSA som SKR tagit fram.

Del 3 bjuder på en påbyggnad till KLASSA där vi går igenom hur en modell för riskanalys kan se ut, hur en riskworkshop genomförs och vilka roller som bör finnas representerade i en sådan. Vi går igenom hur ni förbereder er och lägger upp arbetet samt ger förslag på hur ni kommer fram till en lämplig omfattning. Ni får inblick i vad begreppen hot, sårbarhet, risk, sannolikhet och konsekvens är samt praktiska exempel på hur en bedömning går till. Du får hjälp med råd kring hur du organiserar verksamheten för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och hur du använder informationen från en riskanalys i det arbetet.


Varmt välkommen!

Vid frågor kontakta Mårten Frosth på telefon 070-307 21 34 alternativt e-post.

 

Seminariet vänder sig till dig som jobbar inom kommun eller region och är verksamhetsansvarig, enhetsansvarig, IT-ansvarig, informationssäkerhetsansvarig, systemägare, systemförvaltare, administratör eller jobbar med digitalisering eller inköp.

Tid för event
2/12 2020, 08:30 - 09:30
Var
Online
Adress
Microsoft Teams
Kostnad
Eventet är kostnadsfritt.
Jag vill anmäla mig

Säkerhetsskola med Atea - KLASSA

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer