Strategi säkerhet 2019

Mötesplatsen där säkerhet står i fokus och skapar möjligheter till en säker och framgångsrik digitalisering och infrastruktur. 3 april på Scandic Continental i Stockholm samlas beslutsfattare från samhällets alla aktörer för att kraftsamla och strategiskt ta nästa kliv för ett säkrare Sverige.

Säkra din plats här

Albin Zuccato om Strategi säkerhet

"Digitaliseringens frammarsch och teknikens utveckling med IoT och AI skapar fantastiska möjligheter och effektiviserar vår vardag på många sätt. Men samtidigt blir vi allt mer exponerade i allt större utsträckning än tidigare. Vi måste därför kunna säkerställa att vi utvecklar tekniken på ett säkert, innovativt och hållbart sätt."

Nationell Affärsområdeschef Säkerhet, Atea

Inspiration och insikter från marknadsledande experter inom säkerhetsområdet

Fördjupad insyn i strategiska frågeställningar och tekniska möjligheter som rör säkerhet och digitalisering

Trender- och framtidsspaningar

Konkreta tips och berättelser baserade på verkliga kundcase

Utställning och mingel med de vassaste specialisterna och marknadens ledande leverantörer

Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra beslutsfattare som har samma utmaningar som dig inom säkerhet

Mingel och middag

Möt Rik FergusonVice President Security Research (Engelsktalande)

Han är en av eventets inspirationstalare. 

Möt Märtha Rehnberg -Techvisionär och rådgivare

Hon är en av eventets inspirationstalare. 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer