Strategi säkerhet 2019

Mötesplatsen där säkerhet står i fokus och skapar möjligheter till en säker och framgångsrik digitalisering och infrastruktur.

Säkra din plats här

Datum: 3 april 2019

Tid: 09.00 – 17.45 (därefter middag och mingel)

Plats: Scandic Continental, Stockholm

Kontakt: strategisakerhet@atea.se

Årets tema – Security of Things

Digitaliseringens frammarsch och teknikens utveckling genom IoT och AI skapar möjligheter till effektivisering och verksamhetsnytta för våra organisationer. Samtidigt som den bidrar till ännu mer exponering och ökad sårbarhet än tidigare.

Hur kan vi tillsammans säkerställa att vi utvecklar våra organisationer på ett säkert, innovativt och hållbart sätt?

Det här får du som deltagare:

Inspiration och insikter från marknadsledande experter inom säkerhetsområdet

Fördjupad insyn i strategiska frågeställningar och tekniska möjligheter som rör säkerhet och digitalisering

Trender- och framtidsspaningar

Konkreta tips och berättelser baserade på verkliga kundcase

Utställning och mingel med de vassaste specialisterna och marknadens ledande leverantörer

Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra beslutsfattare inom säkerhet

Mingel och middag

Möt Rik FergusonVice President Security Research (Engelsktalande)

Han är en av eventets inspirationstalare. 

Möt Märtha Rehnberg -Techvisionär och rådgivare

Hon är en av eventets inspirationstalare. 

Albin Zuccato om Strategi säkerhet

"Digitaliseringens frammarsch och teknikens utveckling med IoT och AI skapar fantastiska möjligheter och effektiviserar vår vardag på många sätt. Men samtidigt blir vi allt mer exponerade i allt större utsträckning än tidigare. Vi måste därför kunna säkerställa att vi utvecklar tekniken på ett säkert, innovativt och hållbart sätt."

Nationell Affärsområdeschef Säkerhet, Atea

Eventpartner
Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta del av 2018 års insikter från eventet

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer