Att strategiskt förflytta sin verksamhet med hjälp av förändringsledning

Anmäl dig idag

Ledarskapet är oerhört centralt i transformationen som förändrade arbetssätt innebär. Forskning visar att rektor eller förskolechef är den enskilt viktigaste faktorn för att skolutveckling med hjälp av IKT ska ske. Därför måste skolledare vara digitalt kompetenta, nyfikna och modiga nog att driva den utveckling som förväntas. En annan viktig framgångsfaktor är att involvera många nivåer i en kommun i utvecklingsarbetet; allt ifrån politik, förvaltning och lokal skolledning, till pedagogerna i klassrummet. Allt detta kommer vi ta utgångspunkt i när vi ses för en workshop i förändringsledning för skolledare.

På agendan när vi träffas:

 • Skolutveckling ur ett framtids- och samhällsperspektiv.
 • Nationella digitaliseringsstrategin samt styrdokument och läroplaner.
 • Konkret arbete för framgångsrikt förändringsledarskap.
 • Systematiskt kvalitetsarbete, från nuläge till önskat läge.
 • Digitala verktyg för skolledare.

Mål och syfte
Att inspirera och synliggöra möjligheterna kring digitalisering och förändringsledning.

Lärande

 • Inspireras av att arbeta med modern teknik i ditt ledarskap för att kunna leda som du lär.
 • Få en ökad förmåga att leda människor i förändring med hög grad av delaktighet.

Implementering

 • Reflektera över nuläget på den egna skolan för pedagogisk utveckling kopplat till innovativa undervisningsmetoder.
 • Ta del av goda exempel rörande implementeringsstrategi kopplat till teknikinförande och ändrade undervisningsmetoder.

Nätverkande och ”dela-kultur”

 • Utforska möjligheter kring erfarenhetsutbyte med andra skolledare.
 • Inventera ”best practise” där lärande sker med hjälp av moderna undervisningsmetoder.

Målgrupp: Skolledning inom F-12 samt skolförvaltning

Vid frågor, kontakta Linda Rudin, på telefonnummer 090-712 852 eller maila linda.rudin@atea.se.

Eventet är kostnadsfritt.

Tid för event
4/4 2019, 09:00 - 12:00
Sista anmälningsdag
27/3 2019
Var
Östersund
Adress
E-hälsocentrum, Zätagränd 3, våning sju Visa på karta
Anmäl dig idag
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer