Tillbaka till Atea i Almedalen

Program

Varmt välkommen att delta i våra seminarier under Almedalsveckan. Vi håller till i Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7. Flera av våra seminarier kommer att spelas in och publiceras på denna webbsida efter Almedalsveckan.

Måndag 1 juli

Vad anser ungdomar är ett bra digitalt läromedel?

08:30 - 09:30

Mångfalden av läromedel ökar. De traditionella förlagen garanterar faktagranskning och att läroplanen följs. Nyskapande tech-bolag skapar lekfullhet och kreativ inlärning. Vems ansvar är det att klassrumsundervisningen sker enligt svensk läroplan?

Hur it-litterat måste en skolledare vara för att klara rollen som rektor och talesperson för skolan?

11:00 - 11:45

Hur mycket ska en rektor finnas i sociala medier för att uppfattas som en närvarande ledare? Borde sociala medier och digital kommunikation vara en del av den nya rektorsutbildningen? Har alla skolledare rätt förutsättningar att vara en digital förebild?

Coola appar eller bok på burk - vad utvecklar lärandet?

14:00 - 15:00

Mångfalden av läromedel ökar. De traditionella förlagen garanterar faktagranskning och att läroplanen följs. Nyskapande tech-bolag skapar lekfullhet och kreativ inlärning. Men vems ansvar är det att klassrumsundervisningen sker enligt svensk läroplan?

Bonuspass: Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering? 

14:00 - 14:45 (Gotlands museum)

När elektronikskrot är den snabbast växande avfallskategorin i världen och digitaliseringen är beroende av sällsynta, konfliktfyllda mineraler pekar Nordens IT-köpare ut cirkulär ekonomi som framtiden för branschen, men hur når vi dit?

Tisdag 2 juli

Vad anser ungdomar om likvärdiga förutsättningar för digital kreativitet?

08:30 - 09:30

Är kreativitet en rätthet eller frihet? Är kreativitet en motsats till ordning? Ska eleverna göra skola eller gå i skolan? Hur kan digitaliseringen bidra till kreativitet och en likvärdig skola för alla? Vilka lärmiljöer, arbetssätt och metoder främjar kreativitet?

Hur kan den digitala skolan förbereda sig för kommande it-attacker?

11:00 - 11:45

Säkerhet i skolan är mer än GDPR och integritetsskydd. Säkerhet för skolan innebär även att vara förberedd på virtuella attacker utifrån. I takt med att skolan digitaliseras ökar även kraven på kompetens inom säkerhetsfrågan inom skolans värld.

Hur kan interaktiv storytelling bygga broar mellan skola och omvärld?

13.00 - 13.45

Hur kan vi öka möjligheterna för ungdomar att göra väl underbyggda val inför kommande studie- och yrkesliv? Hur kan vi med ny teknik öka motivationen och nyfikenheten hos våra skolelever?

Kan digital kreativitet ge alla likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan?

15:00 - 16:00

Är kreativitet en rätt eller frihet? Är kreativitet en motsats till ordning? Ska eleverna göra skola eller gå i skolan? Hur kan digitaliseringen bidra till kreativitet och en likvärdig skola för alla? Vilka typer och förbud och betyg främjar kreativiteten?

Onsdag 3 juli

Vem anser ungdomar ska ta ansvar för att driva hållbar it för skolan?

08:30 - 09:30

Mineraler är möjliggöraren för de flesta av våra it-produkter. De utvinns ofta i konflikthärjade områden, där människor i andra världsdelar far illa. Därför kallas de konfliktmineraler. Vad kan vi göra för att agera?

Vad kan svensk skola göra för att minska mängden konfliktmineraler i it?

10:15 - 11:00

Utbildning, digitalisering och Agenda 2030 – de viktigaste krafterna vi har för att forma en hållbar framtid. Men för att nå dit behöver vi få dem att samverka och, inte minst, överensstämma i både ord och handling.

En miljon datorer i svensk skola, används de på bästa sätt? Hur bör vi investera nu?

13:00 - 13:45

Regeringens digitaliseringsstrategi kräver måluppfyllnad, tillgänglighet och likvärdighet, men det finns inga initiativ i handlingsplanen för att uppnå detta. Svensk skola har investerar i it, hur ser vi till att utdelningen av det blir likvärdighet, effektivitet och högre måluppfyllnad?

Tillbaka till Atea i Almedalen
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer