Hur hanterar du säkerhetsincidenter på ett smartare sätt?

Atea har verktygen för ett mer strukturerat och effektivt säkerhetsarbete. Vi har utvecklat två nya lösningar, SIEM & SOC som tjänst, för att hjälpa dig och din verksamhet att snabbt upptäcka, åtgärda och rapportera säkerhetsincidenter. Detta är högaktuellt, inte bara för att stärka säkerhetsarbetet i allmänhet, utan också för att kunna hantera regelefterlevnad av GDPR, NIS och kommande säkerhetsskyddslagar – där incidentrapportering är den gemensamma nämnaren.

Start
20/11 2018, 08:30
Slut
20/11 2018, 12:00
Sista anmälningsdag
13/11 2018
Var
Göteborg
Adress
Krokslätts Fabriker 14, Mölndal

SIEM som tjänst (Security Information Event Management)
En heltäckande tjänst för logghantering och logganalys där du inte behöver investera i dyr infrastruktur och djup kompetens. Vi skapar snabbt värde, intelligens och synlighet för dig och din verksamhet.

SOC som tjänst (Security Operations Center)
Ger dig dygnet runt bemanning, expertkompetens och certifierad personal som övervakar, analyserar och agerar på säkerhetsincidenter i er miljö. Vi kombinerar SIEM tillsammans med AI för att snabbt och effektivt kunna skydda din verksamhet.

Seminariet där vi fördjupar oss i säkerhet och incidenthantering - ett spännande men komplext område och där vi ser att strukturerat införande och stegvis mognad är vägen till framgång.


Agenda
08:30 - 09:00 Frukost & registrering
09:00 - 09:30 Välkomnande & introduktion - Utmaningar & möjligheter
09:30 - 09:50 Hur skapar SIEM som tjänst värde för er?
09:50 - 10:10 SOC som tjänst - Förstärk säkerheten med stöd från de främsta
10:20 - 10:45 Frågor & diskussionsforum
10:45 - 11:15 IBM: Hur använder vi AI och kognitiva förmågor inom säkerhet?
11:30 -           Lunch

Kontakt
Gabriel Persson på tel: 031- 748 66 99 alternativt gabriel.persson@atea.se

Jag vill anmäla mig
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer